Hvem kan hjelpe Jesper?

Verktøy

Hvem kan hjelpe Jesper?

Tema: Barn som pårørende
Målgruppe: Ansatte i barnehage

Ressurser

  • Veiledningshefte
  • Tiltaksplan for bruk barnehage/skole
  • Fargeleggingshefte for barn
  • Filmen finner du nederst på siden

Om

Noen barn er ekstra utsatt fordi foreldrene deres sliter. Fire år gamle Jesper er pårørende. Han lærer deg som jobber med barn hvordan du kan se, og følge opp barn som ham.

450 000 barn i Norge tilhører familier hvor minst én av foreldrene har psykiske lidelser eller misbruker alkohol. Av disse har 135 000 foreldre med alvorlige lidelser. Ansatte i barnehagene møter daglig barn som har det vanskelig. Det er ikke alltid like enkelt å vite hva en skal gjøre med bekymringene sine.

Noen har kanskje vært bekymret lenge? Uten egentlig å vite om andre som også har vært det. Med utgangspunkt i historien om Jesper har vi utviklet verktøy for barnehageansatte slik at det skal bli lettere å gjøre noe med denne bekymringen, og å hjelpe hvert enkelt barn.

Etter å ha sett filmen anbefaler vi deg alene, eller sammen med dine kolleger å gå gjennom veiviseren som trinn for trinn viser hvordan du kan håndtere en bekymring, i samarbeid med foreldrene.

Kurs

Hvordan bør du som barnehageansatt gå frem hvis det oppstår bekymringer rundt hjemmesituasjonen til et barn?

Jesper – gutten som lever med en mor som har alkoholproblemer kan være hvem som helst. Kurset gir deg råd og metoder for hvordan du kan hjelpe Jesper når du møter ham. Kurset er utviklet med tanke på at barnehagepersonell skal få utvidet sin handlingskompetanse i forhold til denne gruppen barn.

Les mer om våre kurs her.