Publikasjoner

Rapporter | Veiledere | Fra barn og unge


Rapporter

Rapporten Barn i Norge

Voksne for Barn gir årlig ut rapporten Barn i Norge, en samling fag- og dybdeartikler som har som formål å få fram perspektiver som ikke er så mye debattert i media eller andre kanaler.

Rapporten Barn i Norge

Publikasjoner

Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov

Hvordan ivaretas barn med spesielle behov i den nasjonale satsingen på å fremme alle barns psykiske helse og bidra til et godt psykososialt miljø?

Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov

Ung i NAV

I rapporten «Ung i NAV» forteller ungdommer om sine erfaringer med kontakten med NAV, på godt og vondt.

Ung i NAV


Veiledere

Det er her jeg bor

Dette er en håndbok i hvordan barn og unge kan taes på alvor og medvirke i den kommunale planleggingen.

Det er her jeg bor

Identitet og tilhørighet

Hvordan styrker man tilhørigheten, og jobber mot utenforskap, hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer?

Identitet og tilhørighet

Å bli inkludert, verdsatt og hørt

Hva er elevmedvirkning og hvorfor er det så viktig? Dette heftet er til deg som jobber i skolen.

Å bli inkludert, verdsatt og hørt


Fra barn og unge

Hefter

Lære for livet

Det er mange meninger om hva en god skole er, men hva mener elevene selv?

Lære for livet

Barnevern

Ærlig talt: Om samvær

Barn, foreldre og fosterforeldre forteller om hva som skal til for å få til gode samværsordninger.

Ærlig talt: Om samvær

Barnefattigdom

Penga og livet

Hvordan oppleves det for et barn å være fattig i verdens rikeste land? I dette heftet forteller barn og unge hvordan fattigdom påvirker deres oppvekst.

Penga og livet

Barn som pårørende

Skriv for livet

Hva gjør hverdagen vanskelig når man har en mamma eller pappa som er psykisk syk, eller ruser seg?

Skriv for livet

Hefter

Kjære mamma og pappa

«Et skilsmissebarn er et normalt menneske med to hjem», sier Marte 15 år. I dette heftet forteller barn hvordan skilsmisse oppleves for dem.

Kjære mamma og pappa