Publikasjoner

Rapporter | Veiledere | Fra barn og unge

Rapporter

– Det må jo ha vært min egen skyld

Selv om vi vet mye om risikofaktorene for et utenforskap, har vi til nå hatt lite innsikt i hvordan ungdommene selv opplever situasjonen sin. Vår rapport viser virkeligheten slik den er.

– Det må jo ha vært min egen skyld

Rapporten Barn i Norge

Voksne for Barn gir årlig ut rapporten Barn i Norge, en samling fag- og dybdeartikler som har som formål å få fram perspektiver som ikke er så mye debattert i media eller andre kanaler.

Rapporten Barn i Norge

Publikasjoner

Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov

Hvordan ivaretas barn med spesielle behov i den nasjonale satsingen på å fremme alle barns psykiske helse og bidra til et godt psykososialt miljø?

Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov

Utenforskap hos unge som har vokst opp i fattigdom

Levekårsutfordringer går i arv. Hele 1 av 3 av ungdommene vi har snakket med som står utenfor jobb eller studier har vokst opp i en lavinntektsfamilie.

Utenforskap hos unge som har vokst opp i fattigdom

Veiledere

Blir barnet ditt mobbet?

Vi har snakket med noen av foreldrene til barn som blir mobbet. Her gir de råd til andre foreldre i samme situasjon.

Blir barnet ditt mobbet?

Flerkulturell oppvekst

Identitet og tilhørighet

Hvordan styrker man tilhørigheten, og jobber mot utenforskap, hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer?

Identitet og tilhørighet

Skole

Å bli inkludert, verdsatt og hørt

Hva er elevmedvirkning og hvorfor er det så viktig? Dette heftet er til deg som jobber i skolen.

Å bli inkludert, verdsatt og hørt

Fra barn og unge

Publikasjoner

Ungdom om pandemien

Ungdom sine egne beskrivelser av hvordan det er å leve med restriksjoner bekrefter at det virkelig er grunn til bekymring.

Ungdom om pandemien

Hefter

Lære for livet

Det er mange meninger om hva en god skole er, men hva mener elevene selv?

Lære for livet

Barnefattigdom

Penga og livet

Hvordan oppleves det for et barn å være fattig i verdens rikeste land? I dette heftet forteller barn og unge hvordan fattigdom påvirker deres oppvekst.

Penga og livet

Barn som pårørende

Skriv for livet

Hva gjør hverdagen vanskelig når man har en mamma eller pappa som er psykisk syk, eller ruser seg?

Skriv for livet

Hefter

Kjære mamma og pappa

«Et skilsmissebarn er et normalt menneske med to hjem», sier Marte 15 år. I dette heftet forteller barn hvordan skilsmisse oppleves for dem.

Kjære mamma og pappa

Publikasjoner

Født til å skinne

Tekster av ungdom som vet mye om livet. De deler sine erfaringer med å ha det vanskelig, med å be om hjelp og kanskje, eller kanskje ikke, få den hjelp de ønsker.

Født til å skinne

Diverse

Publikasjoner

Aktivitetskort for små barn

Lek er både viktig og gøy. Vi har enkle forslag til aktiviteter du kan gjøre sammen med barn i alderen 3–5 år. De passer like fint å gjøre sammen med ett barn, en gruppe barn eller sammen med alle i familien.

Aktivitetskort for små barn

Barnevern

Ærlig talt: Om samvær

Barn, foreldre og fosterforeldre forteller om hva som skal til for å få til gode samværsordninger.

Ærlig talt: Om samvær