Og hvem ser Johanne?

Verktøy

Og hvem ser Johanne?

Tema: Styrke relasjonen mellom fosterbarn og fosterforeldre
Målgruppe: Fosterforeldre, fosterbarn eller fostersøsken.
Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for voksne.

Ressurser

  • Veiledningshefte
  • Filmen finner du nederst på denne siden

Om

Johanne er ti år og storesøster til Jesper på fire. Johanne viser deg som jobber i skolen hvordan du kan oppdage og følge opp barn som lever som pårørende.

Ansatte i skolen møter daglig barn som har det vanskelig. Det er ikke alltid like enkelt å vite hva en skal gjøre med bekymringene sine. Noen har kanskje vært bekymret lenge? Uten egentlig å vite om andre som også har vært det.

Med utgangspunkt i historien om Johanne har vi utviklet verktøy for ansatte i skolen, til hjelp i arbeidet med å se og hjelpe elever som sliter. Skolen tilbys en veileder som viser hva du som ansatt kan gjøre om du er bekymret for en elev. Veilederen tar opp det å jobbe med bekymring i samarbeid med foreldre, med fokus på barneperspektivet.

Hva ville du gjort?

Hvordan ville du som lærer reagert dersom du hadde Johanne i klassen din?