Status 2020

Konsekvensene av utenforskap er mange. Voksne for Barn har siden oppstarten i 1960 satt søkelys på hvordan det påvirker både det enkelte barn og samfunnet. Det vil vi fortsette med.

Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn

I 2020 skulle Voksne for Barn feire 60-årsdagen med en stor jubileumskonferanse. Slik gikk det ikke. Verden ble rammet av Covid 19-pandemien og Norge opplevde de mest inngripende tiltak i fredstid. Mange mistet jobben eller ble permittert, alle som kunne ble henvist til hjemmekontor og skoler og barnehager ble stengt. Nå fikk vi bekreftet hvor utrolig viktige skolene, barnehagene og barnevernsinstitusjonene er som arenaer for barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse. Vi ble en viktig erfaring rikere i forhold til hvordan vi ser, lytter og legger det rette for livsmestring hos hvert eneste barn og ungdom og dette er en erfaring vi i Voksne for Barn skal ta med oss i det videre arbeidet.

Digitale foredrag

Voksne for Barn har alltid vært opptatt av opplysningsvirksomhet rettet mot foreldre, lærere og ansatte i tjenestene. Der vi før brukte brosjyrer og telefon har nye kanaler som sosiale medier, nettsider og nyhetsbrev tatt over. Konsekvensen er at vi når ut til flere og kunnskapen treffer mer målrettet når den er tilgjengelig for alle. Toveis-kommunikasjon gjør også at vi får mange innspill på hvilke utfordringer familier står i og vi ser nye muligheter for både å engasjere oss som organisasjon og få med andre. Dette halvåret, hvor vi ikke har hatt muligheter for å møte hverandre har vi satset på digitale foredrag rettet både mot foreldre, lærere og ansatte i tjenestene. Vi ser at vi når flere enn noen gang og dette er en måte å spre kunnskap vi vil fortsette med, også etter at samfunnet gradvis åpnes opp igjen.

Barn med spesielle behov

Samfunnsutviklingen og endrede familieliv gir stadig nye utfordringer, og erfaringer fra egen oppvekst oppleves ofte utilstrekkelig i dagens foreldrerolle. Tilbudene gjennom 2000-tallet favner alle foreldre, også de som har ekstra utfordringer på grunn av egen eller barnets sykdom, rus eller sosioøkonomiske forhold. Fremdeles er det foreldre til barn med ulike spesielle behov som opplever at de ikke har noe sted de får hjelp. De samme utfordringene som var bakgrunnen for organisasjonens etablering gjelder fortsatt den dag i dag. Foreldre til barn som utsettes for mobbing er et eksempel på dette:

Å oppleve utenforskap og mobbing er noe av det mest alvorlige barn og unge opplever. Derfor vil vi fortsette å jobbe for mer og bedre informasjon til foreldre med barn som opplever mobbing, og legge til rette for erfaringsutveksling og gjensidig støtte hos foreldre i samme situasjon.

Rustet til å mestre

Konsekvensene av utenforskap er mange. Voksne for Barn har siden oppstarten i 1960 satt søkelys på hvordan det påvirker både det enkelte barn og samfunnet. Selv om de aller fleste barn og unge forteller at de har det bra, at de trives med skole, venner og familie, så er det fremdeles altfor mange barn som opplever å stå utenfor fellesskapet. Som organisasjon er vi gjennom våre skoletiltak og våre programmer opptatt av at alle barn og unge skal ha det bra. At de blir rustet til å mestre livets små og store utfordringer. Men aller mest skal vi være til stede for de mest sårbare og gi en stemme til de som ikke blir hørt.

Det er et løfte vi gir til alle dere vi har jobbet sammen med disse 60 årene og til alle barn og unge som fortsatt fortjener vår innsats. Alle barn skal med!

Slik kan du støtte arbeidet vårt

Gi en gave

Du som støtter Voksne for Barn gjør en forskjell. Din gave sørger for at flere barn får en trygg og god barndom.

Gi en gave

Start din egen innsamling

Når du inviterer dine kjente og kjære til å dele ditt engasjement for barn, blir vi enda flere voksne som står sammen!

Start din egen innsamling

Bli medlem

Vil du være med og sørge for at barn i Norge får en god og trygg oppvekst? Som medlem gir du livsviktig støtte til sårbare barn og unge. Jo flere vi har i ryggen, jo mere får vi gjort!

Bli medlem

Relatert

Ungdom om pandemien

Ungdom sine egne beskrivelser av hvordan det er å leve med restriksjoner bekrefter at det virkelig er grunn til bekymring.

Les om Ungdom om pandemien

Eksklusiv medlemsportal

Voksne for Barn har en egen portal for våre medlemmer. Her finnes metoder og verktøy, tips og triks, og sist, men ikke minst, flere av våre digitale foredrag.

Les om Eksklusiv medlemsportal

Pilotstudie om forebygging av mobbing

6 % av norske elever oppgir at de blir mobbet og utestengt. Voksne for Barn tester for tiden ut et nytt tilbud kalt "Supportgrupper i skolen". Det er et tiltak for inkludering og forebygging av mobbing.

Les om Pilotstudie om forebygging av mobbing

Aktivitetskort for små barn

Lek er både viktig og gøy. Vi har enkle forslag til aktiviteter du kan gjøre sammen med barn i alderen 3–5 år. De passer like fint å gjøre sammen med ett barn, en gruppe barn eller sammen med alle i familien.

Les om Aktivitetskort for små barn

Spør mer!

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Tema i 2020 er «Spør mer!». Psykisk helse er viktigere enn noen gang. Vi er alle berørt av koronapandemien og den påvirker også vår psykiske helse. Vi håper at mange, og særlig i år, prioriterer å spørre barn og unge om hvordan de har det.

Les om Spør mer!

Spill for livsmestring

I forbindelse med lanseringen av skoleprogrammet Passport – livsmestring i skolen har Voksne for Barn laget et digitalt spill – Dragevandring. Klassen må sammen finne mestringsstrategier for å komme i mål.

Les om Spill for livsmestring