Aktivitetskort for små barn

Verktøy

Aktivitetskort for små barn 1

Aktivitetskort for små barn

Tema: følelser, kommunikasjon, vennskap, problemløsing, forandring og tap
Utgivelsesår: 2020
Målgruppe: Foreldre, men kan også brukes i barnegrupper

Last ned kortene

Om kortene

Lek er både viktig og gøy. Vi har enkle forslag til aktiviteter du kan gjøre sammen med barn i alderen 3–5 år. De passer like fint å gjøre sammen med ett barn, en gruppe barn eller sammen med alle i familien. Aktivitetene er valgt for å fremme sosial og emosjonell utvikling hos små barn. De kan være til god nytte i overgangsfaser, som f.eks. for å forberede barnet ditt for start i barnehage eller skole.

Aktivitetene tar utgangspunkt i noen hovedtemaer:
> følelser
> kommunikasjon
> vennskap
> problemløsing
> forandring
> tap

De bygger på samme kunnskapsgrunnlag og pedagogiske prinsipper som Voksne for Barns skoleprogrammer Zippys venner og Passport.