Eksklusiv medlemsportal

Voksne for Barn har en egen portal for våre medlemmer. Her finnes flere av våre populære digitale foredrag, det beste av metoder og verktøy fra Zippys venner, Passport og Drømmeskolen og smarte tips fra kurs og seminarer.

– Ideen til en egen medlemsportal kom da vi så at vi har så mye viktig og bra materiale som vi tenker vil være gull verdt både for ansatte i tjenestene og for studenter. Nå får de alt relevant stoff på ett sted, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Innholdet er også aktuelt for alle som er opptatt av barn og unges psykiske helse og oppvekstvilkår, og som vil jobbe for at ingen barn skal opplever utenforskap.

Les også: Nyttig informasjon for medlemmer

– Samtidig er det viktig for Voksne for Barn som medlemsorganisasjon å ha mange medlemmer slik at vi blir en slagkraftig organisasjon både når det gjelder samfunnspolitisk påvirkningskraft og når det gjelder å ha frivillige som kan bidra i vårt lokale arbeid. En medlemsportal vil slå to fluer i én smekk – å tilby viktig kompetanse og kunnskap samlet på ett sted, og samtidig sørge for at vi får flere medlemmer, sier Horn.

Den nye portalen inneholder både nyttig, skriftlig fagstoff, og artikler og digitale kurs og foredrag som er utviklet gjennom det siste året og blir oppdatert jevnlig. Mye av innholdet kan brukes i samtaler med barn og unge, alene eller i grupper. Det kan også brukes i undervisningsøyemed.

– Vi håper at våre medlemmer får god og oppdatert informasjon til arbeidet de gjør lokalt og at medlemsportalen er noe de kan tilby andre for å rekruttere nye medlemmer, sier Horn.

Du får gratis tilgang til portalen når du har registrert deg og betalt medlemsavgiften.

Meld inn privatmedlem
Meld inn bedriftsmedlem

Relatert

Ungdom om pandemien

Ungdom sine egne beskrivelser av hvordan det er å leve med restriksjoner bekrefter at det virkelig er grunn til bekymring.

Les om Ungdom om pandemien

Pilotstudie om forebygging av mobbing

6 % av norske elever oppgir at de blir mobbet og utestengt. Voksne for Barn tester for tiden ut et nytt tilbud kalt "Supportgrupper i skolen". Det er et tiltak for inkludering og forebygging av mobbing.

Les om Pilotstudie om forebygging av mobbing

Aktivitetskort for små barn

Lek er både viktig og gøy. Vi har enkle forslag til aktiviteter du kan gjøre sammen med barn i alderen 3–5 år. De passer like fint å gjøre sammen med ett barn, en gruppe barn eller sammen med alle i familien.

Les om Aktivitetskort for små barn

Spør mer!

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Tema i 2020 er «Spør mer!». Psykisk helse er viktigere enn noen gang. Vi er alle berørt av koronapandemien og den påvirker også vår psykiske helse. Vi håper at mange, og særlig i år, prioriterer å spørre barn og unge om hvordan de har det.

Les om Spør mer!

Spill for livsmestring

I forbindelse med lanseringen av skoleprogrammet Passport – livsmestring i skolen har Voksne for Barn laget et digitalt spill – Dragevandring. Klassen må sammen finne mestringsstrategier for å komme i mål.

Les om Spill for livsmestring

Livsmestring for 5. og 6. klassinger

Voksne for Barn lanserer nå «Passport – livsmestring i skolen» for mellomtrinnet på barneskolen. Målet er å trene elevene i ferdigheter som handler om å ta ansvarlige livsvalg, mestre hverdagen, og delta aktivt i ulike arenaer i samfunnet.

Les om Livsmestring for 5. og 6. klassinger