Ønsker klarere språk

Del 3: Voksne for Barn er opptatt av om NAV oppleves tilgjengelig og ungdomsvennlig. Også når Covid-19 endrer det meste. 

Ungdommene synes det er vanskelig å forstå NAV. (Foto: Colourbox)

«Man kan si at pandemien på en måte åpnet opp øynene til folk, fordi flere ble pålagt hjemmekontor. Det at folk ble tvunget til å være inne gikk etter hvert utover den psykiske helsen til folk, og da får man mer forståelse for de som trenger hjelp fra NAV, blant annet på grunn av psykiske utfordringer.» 

De fleste forteller at de etter hvert fikk alle tjenester tilbake etter lockdown i mars 2020, men at kontakten med saksbehandler ikke lenger er fysisk.  Møtene med saksbehandler foregår nå på telefon eller på videomøte. Noe som ser ut til å være greit for de unge.  

For de som for eksempel har sosial angst og helseangst er jo dette en fordel. Jeg håper at dette kan fortsette, at man kan ha dette som valg også etter pandemien.

Det var kun én av de spurte som hadde opplevd at kontakten hadde stoppet helt opp. Det var også en som nevnte at arbeidstreningen preges av koronaen fordi det er så mange regler man må følge.   

«Etter koronaen så stoppet kontakten med saksbehandler opp, men jeg får jo det jeg trenger.«

Om tilgjengelighet generelt 

De fleste opplever at de får god nok tid hos saksbehandleren. Kun én i gruppa rapporterer at hun får for kort tid, kun 20 minutter hver gang. Hun opplever også at saksbehandleren er vanskelig å få tak i. De øvrige oppgir at de får den tiden de har behov for, mellom 40 minutter og en time. 

«Da jeg møtte opp første gangen, var inngangsdøren stengt. Da var jeg redd for at jeg hadde møtt opp på feil sted. Jeg ventet utenfor, og heldigvis kom saksbehandleren ut og hentet meg. Men sånne ting, som at døren er låst, burde man få vite om før man kommer.»  

Flere av de som er mest fornøyd med NAV forteller blant annet at de har mulighet til å sende SMS eller melding på nett saksbehandleren. Det gjør terskelen for kontakt lavere, også om de har glemt noe og trenger kontakt i ettertid av et møte. Flere var også fornøyde med telefonkontakten de har med saksbehandler.  

«99 prosent av kontakten min med saksbehandler er på telefon, og det var det før pandemien og. Det passer meg veldig bra.» 

Et innspill som kom når det gjelder informasjon, var at unge selv kan støtte andre unge ved å være åpen og dele erfaringene sine med NAV.  Blant svarene ser vi også at noen ikke kan kontakte sin saksbehandler direkte, kun gjennom NAV.no. Og skulle det være noe som burde vært sagt i møtet som akkurat er avsluttet, er eneste løsning å trekke ny kølapp. 

«De kan gjøre skjemaene sine lettere å forstå, med enklere språk. De kan også bruke nettsiden sin litt mer, for eksempel gjøre det lettere å nå saksbehandleren sin på chat der.«

Samtlige elleve nevnte dette med nettsiden til NAV. At det er vanskelig å finne frem og at de vanligste temaene bør flyttes til forsiden, slik at det går raskere å finne frem. Flere opplever at informasjonen både på nett og i skjema har vanskelig og gammeldags språk. 

Til og med busskort heter ikke busskort der!

De ber om flere felt å kunne krysse av på, blant annet for psykisk sykdom. Det ble også bemerket at skjema og informasjon er veldig A4, men at det er jo få mennesker som er A4.  Et konkret forslag som ble fremlagt er at det utvikles en app der all nyttig informasjon fra NAV beregnet for unge er samlet.    

«Når de skal gi informasjon bør de tenke at det er mormor de skal gi informasjon til. Det må være kortfattet, enkelt og oversiktlig.«

Ungdommene ønsker seg også en erfaringskonsulent som hjelpe dem med å finne frem i NAV-systemet. En som selv har fått hjelp fra NAV som ung vil også være nyttig når det gjelder å gi håp til andre unge i NAV-systemet.  

«Alle de skjemaene man må fylle ut er utrolig kompliserte. Jeg måtte ha hjelp fra venner for å fylle de ut. De burde spurt om jeg trengte hjelp til sånne ting.«

Forslag til hvordan NAV kan bli mer ungdomsvennlig 

Tilgjengelighet og kommunikasjon

 • Lag en app for unge i NAV 
 • Mer oversiktlige nettsider 
 • Klarspråk i møter, brev og på nett 
 • Enklere skjema 
 • Vær tydeligere på hvilke rettigheter jeg har 
 • Gi beskjed om hvilke papirer jeg skal ha med meg til møter 
 • SMS-kontakt med saksbehandler 
 • Få med psykisk sykdom som avkryssingsmulighet 
 • Send meg lenkene om det er informasjon jeg trenger lese på nett 

 Om NAV er ungdomsvennlig? Både ja og nei. Det er ikke alltid jeg forstår hva de sier.

 
Systemforbedringer:

 • Ansett egen erfaringskonsulent for ungdom 
 • Sørg for overlapp når det er utskifting av ansatte 
 • Ta ansvaret for samarbeid mellom instanser/hjelpere, ikke overlat det til meg 
 • Bedre kompetanse på å snakke med ungdom 
 • Mer kunnskap om psykisk helse 
 • Sett av nok tid 
 • Tilpass tiltakene til meg 
 • Raskere behandlingstid på søknader 

«Jeg opplevde ikke å delta i «Folk i arbeid» som ungdomsvennlig. Det er et tiltak for å få folk i arbeid som passet mer for de oppi åra enn for oss som er unge.«

Ønsker til saksbehandler/veileder

 • Lytte og se meg, ikke bare saken min 
 • Møt meg med respekt  
 • Bygg tillit 
 • Spør om jeg har forstått alt før du avslutter 
 • Hjelp meg å bevare håp og drømmer 
 • Husk at jeg må involveres i planene om min fremtid 
 • Gi tydelige beskrivelser av praktiske forhold 
 • Raskere respons på henvendelser via nettsiden 
 • Gi meg bedre oppfølging når jeg har jobbpraksis, legg ikke ansvaret for kontakt over på meg 
 • Vær varsom! Vi har alle forskjellige grenser 
 • Ikke anta at jeg er en av dem som prøver å jukse 
 • Se enkeltindividet 
 • Ta meg og mine behov på alvor 
 • Jevn ut styrkeforholdet ved din væremåte 
 • Tilby meg hjelp med å fylle ut skjemaer