Flyktningbarn i klassen?

Mange klasser skal snart ta imot nye elever fra Ukraina. For skolen og for deg som lærer krever dette masse forberedelser. Et avgjørende ledd i dette arbeidet er å gjøre klassen klar for å inkludere en ny medelev i gruppen sin.

Forsiden 137

For de nyankomne barna er det viktig å oppleve et snev av hverdag, og dere på skolen er den viktigste arenaen for å få til dette. Selv om familien står i en forferdelig situasjon akkurat nå, er barn fortsatt barn, og har som alle andre et behov for å trives på skolen og å bli en del av fellesskapet.

Denne lærerveilederen inneholder et opplegg for hvordan man kan forberede klassen på å inkludere en ny elev. Den inneholder konkrete oppgaver og en del refleksjonsspørsmål som gjennomføres som klasse før den nye eleven ankommer. Til slutt vil du finne et forslag til hvordan dette kan følges opp etter at eleven er ankommet, og for involvering av foreldre.

Veilederen er vinklet med tanke på krigen i Ukraina, men kan også brukes for flyktninger fra andre land, eller for elever som kommer fra andre skoler. Den kan også med fordel tilpasses og brukes i det generelle arbeidet med inkludering i en klasse.

Se også eget undervisningsopplegg i forbindelse med krigen i Ukraina.

Lærerveiledning for inkludering av nye elever i klassen