Flyktningbarn i klassen?

Mange klasser skal snart ta imot nye elever fra Ukraina. For skolen og for deg som lærer krever dette masse forberedelser. Et avgjørende ledd i dette arbeidet er å gjøre klassen klar for å inkludere en ny medelev i gruppen sin.

Forsiden 137

For de nyankomne barna er det viktig å oppleve et snev av hverdag, og dere på skolen er den viktigste arenaen for å få til dette. Selv om familien står i en forferdelig situasjon akkurat nå, er barn fortsatt barn, og har som alle andre et behov for å trives på skolen og å bli en del av fellesskapet.

Denne lærerveilederen inneholder et opplegg for hvordan man kan forberede klassen på å inkludere en ny elev. Den inneholder konkrete oppgaver og en del refleksjonsspørsmål som gjennomføres som klasse før den nye eleven ankommer. Til slutt vil du finne et forslag til hvordan dette kan følges opp etter at eleven er ankommet, og for involvering av foreldre.

Veilederen er vinklet med tanke på krigen i Ukraina, men kan også brukes for flyktninger fra andre land, eller for elever som kommer fra andre skoler. Den kan også med fordel tilpasses og brukes i det generelle arbeidet med inkludering i en klasse.

Se også eget undervisningsopplegg i forbindelse med krigen i Ukraina.

Lærerveiledning for inkludering av nye elever i klassen

Relatert

Nytt, unikt tilbud til barn som pårørende

Voksne for Barn har fått 500 000 i støtte fra Sparebankstiftelsen til vårt viktige prosjekt «Pip-klubben»! Det gjør at vi får prøvd ut tiltaket i enda flere aktuelle kommuner.

Les om Nytt, unikt tilbud til barn som pårørende

Sommerferien er her!

Sommeren er her, med en lang ferie for landets skoleelever. Her er tips til aktiviteter som koster lite eller ingenting.

Les om Sommerferien er her!

Fart på Drømmeskolen

Rekrutteringen av nye Drømmeskoler er godt i gang. Vardafjell videregående skole er en av dem. Her kan du se en film elevmentorene der har laget.

Les om Fart på Drømmeskolen

Ungdom om å bo alene

Når ungdom flytter for seg selv er det mye nytt å ta ansvar for. Som kosthold, orden og egen økonomi. Ungdom vi har snakket med ønsker at de var bedre forberedt.

Les om Ungdom om å bo alene

Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdoms- og videregående skoler. Vi har løpende rekruttering og planlagt workshop for skolene 27.–28. april.

Les om Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Tar av på TikTok

På kort tid har Voksne for Barn gått viralt på det sosiale mediet TikTok. Med følelser på agendaen nærmer vi oss en million visninger, og det bare siden nyttår. Responsen har vært over all forventning, følelser fenger!

Les om Tar av på TikTok