Regjeringen skuffer familiene med dårligst råd

Vi er glade for at statsbudsjettet løfter ungdom, men svært skuffet over manglende støtte til barnefamilier.

Signe Horn

Det er både overraskende og svært skuffende at barnetrygden står på stedet hvil, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Mange familier er på vei inn i en krise. Det er vanskelig å forstå at regjeringen ikke foreslår å øke barnetrygden i et kriseår som dette.

Vi vet at barnefamilier rammes hardest av den negative økonomiske utviklingen. Dette er tiden for å gi dem en direkte håndsrekning. Her skusler regjeringen bort muligheten til en mer sosial profil, fortsetter Horn. – Samtidig vil reduksjonen i barnehageprisen på bare 50 kroner i måneden åpenbart ikke monne for familier som sliter.

Vi er også skuffet over at satsningen på psykisk helse i skolen i realiteten får et kutt, ved at posten er uendret tross prisøkninger. Det er rapportert om økende psykisk press på barn og unge og et stort problem med ufrivillig skolefravær. Vi ser daglig betydningen arbeidet med psykisk helse i skolen har, og hadde forventet at en regjering med store ambisjoner for barn og unges psykiske helse hadde fulgt opp med mer midler.

På den positive siden er vi glade for flere satsninger innen barnevernet, spesielt en tverrfaglig helsekartlegging som vi lenge har bedt om. Dette er et viktig tiltak for noen av de mest sårbare barna i Norge, sier Horn.

Regjeringen skal også ha honnør for innføringen av en ny ungdomsgaranti for at unge som trenger hjelp til å komme i arbeid får tidlig innsats og tett oppfølging. Vi er glade for styrkingen av flere tiltak for psykisk helse for utsatte barn og unge, blant annet det kommunale lavterskeltilbudet, men behovet er fortsatt langt større enn det regjeringen legger opp til i sitt budsjettforslag, avslutter Horn.