Regjeringen skuffer familiene med dårligst råd

Vi er glade for at statsbudsjettet løfter ungdom, men svært skuffet over manglende støtte til barnefamilier.

Signe Horn

Det er både overraskende og svært skuffende at barnetrygden står på stedet hvil, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Mange familier er på vei inn i en krise. Det er vanskelig å forstå at regjeringen ikke foreslår å øke barnetrygden i et kriseår som dette.

Vi vet at barnefamilier rammes hardest av den negative økonomiske utviklingen. Dette er tiden for å gi dem en direkte håndsrekning. Her skusler regjeringen bort muligheten til en mer sosial profil, fortsetter Horn. – Samtidig vil reduksjonen i barnehageprisen på bare 50 kroner i måneden åpenbart ikke monne for familier som sliter.

Vi er også skuffet over at satsningen på psykisk helse i skolen i realiteten får et kutt, ved at posten er uendret tross prisøkninger. Det er rapportert om økende psykisk press på barn og unge og et stort problem med ufrivillig skolefravær. Vi ser daglig betydningen arbeidet med psykisk helse i skolen har, og hadde forventet at en regjering med store ambisjoner for barn og unges psykiske helse hadde fulgt opp med mer midler.

På den positive siden er vi glade for flere satsninger innen barnevernet, spesielt en tverrfaglig helsekartlegging som vi lenge har bedt om. Dette er et viktig tiltak for noen av de mest sårbare barna i Norge, sier Horn.

Regjeringen skal også ha honnør for innføringen av en ny ungdomsgaranti for at unge som trenger hjelp til å komme i arbeid får tidlig innsats og tett oppfølging. Vi er glade for styrkingen av flere tiltak for psykisk helse for utsatte barn og unge, blant annet det kommunale lavterskeltilbudet, men behovet er fortsatt langt større enn det regjeringen legger opp til i sitt budsjettforslag, avslutter Horn.

Relatert

Frokostseminar: Livsmestring i skolen

Her kan du se opptak fra vårt frokostseminar om livsmestring i skolen.

Les om Frokostseminar: Livsmestring i skolen

Skolestart med Drømmeskolen

Oppstart på nytt skoleår kan være hektisk for mange. På Nordpolen skole i Oslo bidrar elevmentorene til at flere skal få en god start på skoleåret. De er en Drømmeskole, det betyr at de jobber med å fremme god psykisk helse, inkludering og mestring. – Skolestarten har gått bra, vi har vært mest i elevmentorklassen. Den […]

Les om Skolestart med Drømmeskolen

Voksne for Barn på Arendalsuka

Gikk du glipp av Voksne for Barn sine arrangementer på Arendalsuka? Her kan du se de i opptak: Når skam holder barn utenfor fellesskapet: SFO – Helsefremmende arena eller oppbevaringsplass? Hvorfor klarer ikke myndighetene å bekjempe familiefattigdom i Norge? Arrangement i samarbeid med  Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Redd Barna, Røde Kors, Sanitetskvinnene og UNICEF. Ligger tilgjengelig […]

Les om Voksne for Barn på Arendalsuka

Nytt, unikt tilbud til barn som pårørende

Voksne for Barn har fått 500 000 i støtte fra Sparebankstiftelsen til vårt viktige prosjekt «Pip-klubben»! Det gjør at vi får prøvd ut tiltaket i enda flere aktuelle kommuner.

Les om Nytt, unikt tilbud til barn som pårørende

Sommerferien er her!

Sommeren er her, med en lang ferie for landets skoleelever. Her er tips til aktiviteter som koster lite eller ingenting.

Les om Sommerferien er her!

Fart på Drømmeskolen

Rekrutteringen av nye Drømmeskoler er godt i gang. Vardafjell videregående skole er en av dem. Her kan du se en film elevmentorene der har laget.

Les om Fart på Drømmeskolen