Elevmedvirkning

Verktøy

Å bli inkludert verdsatt og hørt

Tema: Elevmedvirkning
Utgivelsesår: 2018
Målgruppe: Ansatte i skolen

Last ned veilederen

  • Å bli inkludert verdsatt og hørt

Om heftet

Elevmedvirkning handler om at alle elever skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag. Det finnes ingen snarveier til god medvirkning i skolen, men man kommer langt med systematisk arbeid over tid og en klar intensjon om å lykkes. Medvirkning i form av å bli hørt, oppleve at man har verdi og få bidra, fremmer både helse, trivsel og læring.

Et grunnleggende syn på elever som ressurser handler om å anerkjenne at vi stadig lærer noe nytt i møte med andre, enten vi er elever eller ansatte i skolen. Den gjensidige respekten er grunnlaget for den enkeltes mulighet til å utvikle seg best mulig. Elever trenger hverandres støtte og anerkjennelse, og de trenger voksne som er nysgjerrige på deres ressurser. Skolen trenger elevenes kunnskap, erfaringer, synspunkter, ideer og engasjement for å bli en best mulig skole.

Dette heftet er til dere som jobber i skolen. Her står det mer om hva elevmedvirkning er og hvorfor det er viktig. Dere vil også finne konkrete verktøy for å bedre mulighetene for elevmedvirkning på deres skole. Vi håper dette heftet kan være til inspirasjon og gi hjelp og ideer til arbeidet med elevmedvirkning i skolen.

«Lærere og andre bør gi tid og rom så man får tenke selv. Stole på oss og gi oss tillit til å forsøke å løse ting på vår måte. Men også stille kritiske spørsmål til de løsningene man velger.»