1-meteren gjør alle litt tristere

Hva mener barn og unge

Innledning

I januar og februar 2021 har vi snakket med elever på ungdoms- og videregående skoler om hvordan de har det i tider av nedstenging og strenge restriksjoner.

Vi har fått mange sterke beskrivelser om manglende motivasjon og tapt energi, om ensomhet og isolering og om vonde tanker som blir enda vondere når man blir sittende alene og møter verden via skjermen.

Men vi har også fått mange gode forslag og eksempler på hva som kan motvirke både ensomhet, manglende motivasjon og vonde tanker. Noe handler om hva vi alle kan gjøre for hverandre for å ivareta barn og unges psykiske helse i koronaens tid.

Voksne for Barn vil formidle de unges tanker, opplevelser og gode råd, slik at deres stemme blir hørt.