Du skulle vært her

Verktøy

Du skulle vært her – om kjærlighet, barn og sorg

En liten bok om kjærlighet, barn og sorg

Tema: Når et barn dør
Utgivelsesår: 2017

Ressurser

Om heftet

Tittelen på denne lille boken om kjærlighet, barn og sorg er hentet fra sangen Du skulle vært her laget av musikeren, låtskriveren og tekstforfatteren Kari Bremnes.

Vi forteller historien om følelser og reaksjoner, og om kjærlighet og respekt hos en far, en mor, en storesøster, en storebror og en lillesøster om hvordan verden falt sammen da en syk liten bror døde, om tiden etterpå, og om deres tanker om å ta vare på de som er igjen. Hvordan skal de innrette seg i det livet de nå skal leve? Hvor mye informasjon trenger søsknene? Hvor mye er det normalt å sørge? Hvor mye er det normalt å le?

En far som to ganger har fulgt sine to små barn til graven reflekterer over vanskeligheten ved å håndtere sorgen over et barn som dør, og betydningen av å treffe andre som har opplevd det samme i en sorggruppe eller i en forening. På den måten kan de bli viktige veivisere til andre som havner i dette smertefulle landskapet.

Sorgen etter et barn som dør er vanskelig å håndtere. Seksjon for sorgstøtte ved Ahus skriver innsiktsfullt om sorgreaksjoner hos barn og unge og unge har alvorlig syke søsken. Mye rundt deres reaksjoner vil handle om hvordan de som søsken har blitt inkludert og støttet underveis. Seksjonen beskriver sorgreaksjoner hos små barn og hos skolebarn. Skoleprestasjoner kan påvirkes av sorgreaksjoner hos ungdom, og skolen får råd om hva som kan gjøres.

Voksne for Barn har sammen med andre vært pådrivere for at søsken til alvorlig syke barn er blitt inkludert i helsepersonellets lovpålagte plikter overfor barn som pårørende. Dette er et viktig bidrag for å støtte barn og unge som har mistet en bror eller søster.

Vi ønsker at denne lille boken skal nå fram til familier som har mistet et barn og til fagpersoner. De forskjellige kapitlene kan leses av ulike målgrupper. Vi håper at både historiene og omtalen av sorgreaksjonene kan være til refleksjon og innsikt.

En stor takk til alle bidragsytere. Du skulle vært her er en tanke som alltid vil følge foreldre og søsken som har mistet et barn eller en bror eller søster. Dette skulle barnet ha opplevd! Sorgen er mer rettet framover enn bakover. Det er ikke så mange minner å ta vare på. Det er mer sorgen over alt som ikke ble.

«Det var litt bitterhet også i den perioden. Det var så masse jeg ikke kunne gjøre. Bare for at jeg bare satt der og venta på at broren min skulle dø.»