Hvite firkanter

Både følelsesbevissthet og sosial støtte er grunnleggende for å utvikle og beholde en god psykisk helse når vi møter motgang i livet. Hvite firkanter består av en film og samtaleopplegg til bruk for helsefremmende arbeid for å styrke psykososialt miljø og livsmestring i skolen.

Hvite firkanter

Info:

Målgruppe: barn i alderen 9-10 år

Varighet: To skoletimer

Samtaleopplegget inneholder også refleksjonsspørsmål til voksne. Det kan for eksempel brukes i forbindelse med en planleggingsdag hvor psykisk helse og lærerens mange roller er tema, eller som en del av fagdag for hele personalet i Zippys venner.

Om:

Filmen Hvite firkanter handler om en forandring som mange barn opplever i løpet av skoletiden. Hovedpersonen, Kasper, skal flytte til et annet sted. Han skal forlate vennene og læreren, som han kjenner så godt, og begynne på noe nytt og ukjent.

Flytting kan være en stor forandring i livet for både barn og voksne. Forskning viser at barn som flytter mye i løpet av oppveksten er i risikogruppen med tanke på psykisk helseplager. Det er derfor viktig å ha fokus på hvordan vi kan ivareta barna slik at de beholder en god psykisk helse når de opplever forandring og tap.

Mål:

> identifisere/gjenkjenne følelser og opplevelser fra eget liv
> få innsikt i hvordan andre har det når de opplever forandring og tap
> følelsesbevissthet og på hvordan de kan snakke om følelsene sine
> hva de kan gjøre for å få det bedre
> hvordan de kan støtte andre

Film