Arendalsuka: Kampen for inkludering

Her kan du se panelsamtalen vi hadde under Arendalsuka 2023 (se video lenger ned).

Ifølge siste elevundersøkelse har andelen elever som opplever mobbing økt på alle alderstrinn. Mange skoler på tvers av landet arbeider hver dag for å inkludere alle elever og være gode forbilder. Samtidig opplever mange foreldre det motsatte – at det er en kamp å få skolene til å ta sitt lovpålagte ansvar på alvor. Mange elever klager skolene inn til statsforvalteren for brudd på aktivitetsplikten hvert år, og de fleste får medhold.

Mobbing ødelegger skoletiden for mange barn, og den kan ødelegge liv. Hvordan skal vi klare å skape et inkluderende skolemiljø for alle? Hva gjør skoler som får det til? Hvilken kompetanse må skolene ha for å skape gode relasjoner og tilhørighet, og for å løse utfordringer i grupper tidlig og på lavest mulig nivå?

Program:
10.30 Velkommen ved generalsekretær i Voksne for Barn, Signe Horn
10.35 Innspill fra Voksne for Barns ungdomspanel, i samtale med Karin Källsmyr, fagsjef i Voksne for Barn
10.50 Mobbeombudet i Oslo Henrik Raustøl – «Et inkluderende skolemiljø for alle»
11.05 Panelsamtale:
– Elise Waagen, andre nestleder, Stortingets utdannings- og forskningskomité (Ap)
– Tore Opdal Hansen, leder av komité for utdanning i Viken fylke, fylkesordførerkandidat i Buskerud (Høyre)
– Jorunn Søyland, sosiallærer, Brandbu barneskole
– Kari Avtjern, helsesykepleier, skolehelsetjenesten i Gran kommune
– Representant for Voksne for Barns ungdomspanel
– Mobbeombudet i Oslo Henrik Raustøl
– Nina Grindheim, Voksne for Barn