Når foreldre er alvorlig syke

Når en forelder har en dødelig sykdom vet vi at det er veldig viktig for barn å bli involvert og få informasjon. Den aller beste støtten for barna er når de kan snakke om dette med foreldrene selv.

Bilde fra heftet.

Å snakke med barna sine om at mamma eller pappa ikke kommer til å bli frisk og skal dø er imidlertid svært krevende for foreldre, og de fleste vil trenge støtte fra fagpersoner til å ta disse vanskelige samtalene. Men som fagperson kan det også være vanskelig å vite hva man skal si til foreldrene og hvordan man oppfordre dem til og støtte dem i å snakke med barna sine.

Voksne for Barn har oversatt og tilpasset en nyttig guide for fagpersoner, «10 tips for å hjelpe foreldre/foresatte med livsforkortende sykdom til å samtale med barna sine». Dette er et informasjonshefte utviklet av den britiske organisasjonen Marie Curie som inneholder nettopp tips for hva du som fagperson kan si til foreldre.

Heftet inneholder temaer som er viktige for barn og foreldre at vi berører i samtaler med foreldrene, og konkrete forslag til hva du kan si. Disse tipsene vil forhåpentlig gjøre deg tryggere i disse møtene med familier som er i kriser der en av foreldrene rammes av dødelig sykdom.

Tipsene kan leses digitalt eller du kan printe ut brosjyren.