Tre filmer om psykisk helse for flyktninger

Se filmene, og få også med deg opptaket fra webinaret der filmene ble lansert 01.02.24. Tema for filmene er ungdom på flukt, flyktningfamilier med barn og hvordan ivareta egen psykisk helse i arbeid med mennesker på flukt.

Opptak fra webinar 01.02.24. Filmen som vises i webinaret er modul 2, som du finner lenger ned i saken.

Mange asylsøkere og flyktninger har gjennomlevd traumatiserende opplevelser både før flukten og underveis. I tillegg kommer belastningene som følger med en livssituasjon som er dramatisk annerledes fra det livet den enkelte har vært tvunget til å forlate.

Gitt det uvanlig høye antallet asylankomster, er det mange ansatte, ikke minst i asylmottak og kommuner, som kommer i kontakt med mennesker som befinner seg i en psykisk svært krevende situasjon. Mange har kommet mer eller mindre direkte fra krigsområder.

Med hjelp fra noen av landets fremste fagfolk, har vi utviklet tre opplæringsfilmer som vi håper kan være til nytte. Filmene er utviklet i samarbeid med stiftelsen The Human Aspect, som står bak Livserfaringsbiblioteket, Hverdagspsyken og flere digitale ressurser. Filmene er basert på dybdeintervjuer med de tre fagpersonene og klipp fra erfaringsintervjuer i biblioteket med mennesker som selv har opplevd flukt.

Filmene er ment både som et bidrag til grunnleggende kompetanse rundt psykisk helse og flukt, som oppfriskning av sentrale tema i arbeid med flyktninger og som et utgangspunkt for refleksjon. Hovedfokus er på foreldre, barn og unges perspektiver og behov, uansett om de kommer alene eller i familier. Filmene kan brukes og deles fritt, så lenge de ikke endres på noe vis.

Se filmene her:

  1. Modul 1: Ungdom på flukt. Ved Guro Brokke Omland, førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, UiO.