Bedre tjenester for barn som pårørende?

Vi samler nå erfaringer om hvordan tjenester innen rus og psykisk helsevern for voksne kan ivareta pasientenes barn bedre.

Hvordan skape bedre tjenester for barn som pårørende?

Barn som har foreldre med psykisk sykdom eller rusavhengighet har betydelig høyere risiko for selv å utvikle vansker og psykisk sykdom enn andre barn. Helsepersonell har plikt til å bidra til at barn som pårørende blir sett og ivaretatt. Likevel er vi langt unna å ha en systematisk oppfølging av barn som pårørende i helsetjenestene i Norge i dag.

Voksne for Barn har sammen med RKBU Nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) ved Universitetet i Tromsø satt i gang et prosjekt der vi ønsker å skaffe kunnskap om hvordan spesialisthelsetjenesten for voksne innen rus og psykiatri kan bli bedre på å ivareta pasientenes barn. I prosjektet vil vi undersøke effekten av og tjenestenes og familienes erfaringer med en ny metode for å ivareta barna.

Vi skal rekruttere 12-13 avdelinger fra rus- og psykiatriklinikker til prosjektet. Jobber du innenfor spesialisthelsetjenesten for voksne innen rus eller psykiatri og ønsker å bli bedre på oppfølgingen av barn som pårørende? Ta gjerne uforpliktende kontakt med oss for å høre mer. Kjenner du noen som jobber i en slik tjeneste, så tips dem gjerne også om prosjektet.

Kontaktpersoner:

Hos Voksne for Barn: Fagsjef Karin Källsmyr, kontaktinfo: 911 41 685, Karin.Kallsmyr@vfb.no

Hos RKBU Nord: Forsker Kjersti Bergum Kristensen, kontaktinfo: 77 64 58 60, kjersti.b.kristensen@uit.no

Du finner mer informasjon om prosjektet her.