Hva vi fikk til i 2023

Les om alt Voksne for Barn gjorde i 2023 for at barn og unge i Norge skal ha en trygg oppvekst og en god psykisk helse!

Last ned Årsmelding Voksne for Barn 2023 (pdf)

Norge er et av verdens beste land å vokse opp i for barn og unge. Vi er et rikt, fredelig og demokratisk land som legger stor vekt på at alle barn og unge skal ha en god og trygg oppvekst. Likevel er det alt for mange barn og unge som sliter. Noen vokser opp som pårørende for foreldre med helsemessige utfordringer eller rusproblemer. Noen opplever mobbing og utenforskap. Noen har psykiske diagnoser som gjør oppveksten mer krevende. Noen vokser opp i fattigdom. Og alt for mange opplever at de ikke får den hjelpen de trenger.

I løpet av kort tid har smarttelefoner og sosiale medier kommet inn og forandret ikke bare hverdagslivet vårt, men også våre barns oppvekst.

Alt dette er saker som Voksne for Barn har jobbet med i 2023, enten som tiltak rettet mot skoler og barnehager og foreldre, som kurs, foredrag og konferanser eller gjennom politiske uttalelser og møter med sentrale politikere.

Å utvikle politikk eller fatte vedtak som gjelder barn, uten først å lytte til barna, er å risikere mangelfull politikk og feil vedtak. Derfor vil Voksne for Barn fortsette å kjempe for barns medvirkning som et redskap, et virkemiddel og en verdi, både i vårt eget arbeid og i det norske samfunnet. I 2023 lanserte vi derfor et eget Ungdomspanel, vi styrket satsingen på brukerrepresentanter og på tiltak som sørger for at vi kan dele erfaringer og perspektiver direkte med ansatte i tjenestene som jobber for at barn og unge skal ha det bra.

God lesning!

Last ned Årsmelding Voksne for Barn 2023 (pdf)

Synes du Voksne for Barns arbeid er viktig? Bli medlem!