Hanne Skarsvaag

Faglig ansvarlig brukermedvirkning og barnevern
ROM – en modell for brukermedvirkning på system- og tjenestenivå
Toralv Kvalvik
Telefon:
920 12 248