For deg som vil snakke barn og unges sak!

Info

Målgruppe
Personer med relevant fagkompetanse og/eller relevante egenerfaringer hva gjelder helse og sosiale forhold for barn og unge (må være over 18 år)

Kursholder
Veronica Pedersen, faglig ansvarlig brukermedvirkning
Staale Vaage, faglig rådgiver brukermedvirkning

Dato
3. og 4. april 2024

Tid
16.00-19.00

Sted
Kurset er fysisk, i Voksne for Barns lokaler i Oslo sentrum

Pris pr deltaker
Gratis

Om kurset

Ønsker du å bli brukerrepresentant for Voksne for Barn, og hjelpe oss å fremme barn og unges stemmer?

Dette kurset vil gi deg nødvendig kunnskap når du skal bidra til forbedring av helse- og sosialtjenester og formidle barn og unges perspektiv.

Medvirkning skal føre til påvirkning, til endring og til tjenester på barnas premisser – ikke basert på hva de voksne tror er til beste for barna, men hva barnas erfaringer viser er til deres beste.

Kurset er gratis, og går over to dager. Det vil bli servert mat begge kursdagene. (Du må dekke eventuelle kostnader til reise selv.)

For å være brukerrepresentant i Voksne for Barn må du være medlem i organisasjonen.

Det vil bli satt opp kurs også i andre deler av landet.

Vi gleder oss til å møte deg!

Våre kurs

Vi har en rekke kurs og foredrag både for foreldre og for deg som jobber med barn og unge. De fleste settes opp av oss med jevne mellomrom, men kan også bestilles. Vi kan også skreddersy kurs og foredrag knyttet til barn og psykisk helse.