Hvordan både beskytte elevene mot mobbing og ivareta lærernes rolle?

Info

Målgruppe
Lærere, foreldre, elever

Sted
Voksne for Barn, Lille Grensen 5, Oslo + digitalt

Dato
10. september 2024

Tid
08:30-10:00. Frokostservering fra 08:00

Pris pr deltaker
Gratis

Om seminaret

Fra 1. august gjelder ny opplæringslov. Dagens kapittel 9 A, som blant annet etablerer elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, videreføres i kapittel 12 i den nye loven.

Det er viktig å sikre at skoler handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt eller godt på skolen, og det skal gjelde en nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, trakassering og diskriminering. Alle elever har rett til en trygg skolehverdag. Et godt skolemiljø er også en viktig forutsetning for god læring. Skal vi få til dette, må utgangspunktet være at elevene blir hørt på sine opplevelser.

Samtidig opplever mange lærere at måten lovverket praktiseres på, er til skade for deres arbeidssituasjon. Håndhevelsen kan oppleves uforutsigbar, og det kan bli lagt stor vekt på elevers subjektive opplevelser. For noen lærere har disse sakene blitt en alvorlig belastning.

Det burde ikke være en motsetning mellom å beskytte elevene mot mobbing og å ivareta lærernes rolle. Hva er riktig forståelse av loven? Hvordan kan vi sørge for at loven beskytter elevene som trenger det, uten utilsiktede ringvirkninger for lærere?

Fullt program kommer i løpet av kort tid.

Våre kurs

Vi har en rekke kurs og foredrag både for foreldre og for deg som jobber med barn og unge. De fleste settes opp av oss med jevne mellomrom, men kan også bestilles. Vi kan også skreddersy kurs og foredrag knyttet til barn og psykisk helse.