Hvordan skape god dialog med østeuropeiske foreldre?

Info

Målgruppe
Ansatte i offentlige virksomheter som kommer i kontakt med foreldre og omsorgspersoner med østeuropeisk bakgrunn

Kursholder
Alina Wiese, fagansvarlig foreldreretter arbeid østeuropeiske foreldre i Voksne for Barn. Wiese er utdannet psykolog, og har jobbet i Voksne for Barn siden 2016.

Dato
30. oktober 2024

Tid
18.30-20.00

Pris pr deltaker
Ordinær pris: 500 kr ,-
Gratis for medlemmer

Ønsker du å bli medlem? Du får muligheten til å velge medlemskap i samme skjema som du melder deg på foredraget.

Om foredraget

Alle våre arrangement, kurs og foredrag er gratis, eller tilbys til halv pris, for medlemmer. Bli medlem her!

Moderne familier representerer et stort mangfold. Familier i Norge er forskjellige i livsstil, verdispørsmål, tros- og livssynsspørsmål og uttrykksformer. Derfor er det viktig at offentlige virksomheter arbeider ut fra et mangfoldsperspektiv, tilpasset behovene til hver enkelt familie.

Østeuropeiske foreldre utgjør en stor gruppe i Norge, samtidig som det er lite oppmerksomhet om deres utfordringer i hverdagen. Vi vet at mange østeuropeiske familier opplever at det til tider er vanskelig å strekke til, men at foreldre og foresatte sjelden søker hjelp fra det norske hjelpesystemet.

Foredraget tar for seg hva man kan gjøre for at foreldre og omsorgspersoner fra Øst-Europa skal føle seg trygge nok til å be om hjelp, basert på erfaringer fra Voksne for Barns arbeid for østeuropeiske foreldre og omsorgspersoner gjennom flere år.

I foredraget ser vi nærmere på:

  1. Migrasjon og foreldrerollen
  2. Den grunnleggende mistilliten til det offentlige. Kulturhistorisk syn på målgruppens identitet
  3. Kulturkrasj i kommunikasjon
  4. Tillitsskapende relasjoner
  5. Gode eksempler fra praksis

Våre kurs

Vi har en rekke kurs og foredrag både for foreldre og for deg som jobber med barn og unge. De fleste settes opp av oss med jevne mellomrom, men kan også bestilles. Vi kan også skreddersy kurs og foredrag knyttet til barn og psykisk helse.