Hvordan styrke brukermedvirkning fra barn og unge?

Info

Målgruppe
Ansatte i offentlige virksomheter

Kursholdere
– Karin Källsmyr, fagsjef i Voksne for Barn. Karin har lang erfaring med arbeid for reell brukermedvirkning fra barn og unge både på individ-, tjeneste- og systemnivå.
– Hanne Skarsvaag er faglig ansvarlig for brukermedvirkning og barnevern i Voksne for Barn.

Dato
25. september 2024

Tid
11.30-12.15

Pris pr deltaker
Ordinær pris: 250 kr ,-
Gratis for medlemmer

Om foredraget

Foredraget tar for seg hvordan man best mulig kan legge til rette for brukermedvirkning fra barn og unge på ulike arenaer i samfunnet, basert på erfaringer fra Voksne for Barns arbeid gjennom mange år.

For Voksne for Barn er det en grunnleggende verdi at barn og unge skal bli hørt – både fordi de har en rett til det, og fordi offentlige tjenester blir bedre når voksne lærer av barn og unges erfaringer og innspill, uansett om det er snakk om helsevesen, barnevern, skole eller andre viktige institusjoner i barn og unges liv.

I foredraget ser vi nærmere på:

  1. Forutsetninger for reell medvirkning fra barn og unge
  2. Konkrete metoder for medvirkning på individ- , tjeneste- og systemnivå
  3. Den voksnes rolle
  4. Hvordan lage systemer og rutiner som sikrer fortløpende arbeid med brukermedvirkning
  5. Hva som hemmer og fremmer medvirkning fra barn og unge
  6. Gode eksempler fra praksis

Våre kurs

Vi har en rekke kurs og foredrag både for foreldre og for deg som jobber med barn og unge. De fleste settes opp av oss med jevne mellomrom, men kan også bestilles. Vi kan også skreddersy kurs og foredrag knyttet til barn og psykisk helse.