Sinte, unge gutter: Hva gjør vi med ungdomsvolden?

Info

Målgrupper
Alle som kommer i berøring med utfordringen i sitt arbeid, og alle som er engasjert i temaet

Dato
30. mai 2024

Tid
12.00-15.00

Sted
Legenes hus, Christiania Torv 5, Oslo

Pris pr deltaker
Gratis

Om seminaret

Det er en markant økning i den registrerte ungdomsvolden både i Oslo og andre deler av landet. Selv om noe av økningen kan skyldes at flere forhold blir registrert enn tidligere, må situasjonen tas på alvor, både av hensyn til ofrene og dem som utøver volden.

Hva vet vi om ungdommene som begår voldshandlinger? Hva kan samfunnet gjøre for å hindre utviklingen i barn og unges liv som fører fram til vold og annen alvorlig kriminalitet?

Noe av det vi vet, er at det i all hovedsak er unge gutter som står for ungdomsvolden. Samtidig vet vi at gutter har høyere skolefrafall enn jenter. Stadig flere gutter sliter med psykiske helseplager. Norske fengsler og sikkerhetspsykiatriske avdelinger har en overvekt av unge menn. Mange kommer fra en sosioøkonomisk utsatt bakgrunn. Vi vet at sinte, unge gutter ofte er unge gutter som sliter.

Program

11.30    Registrering og lunsj

12.00   Velkomst ved Signe Horn, generalsekretær, Voksne for Barn

12.05   Innledning ved Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant, tidl. varaordfører i Oslo (Ap)

12.25   Byrådets arbeid for forebygging av vold og kriminalitet. Julianne Ferskaug, byråd for sosiale tjenester i Oslo (Venstre)

12.45   Hva vet vi om ungdomsvolden? Lars Roar Frøyland, forsker II, Nova, OsloMet

13.00    Sinte, unge gutter. Svein Øverland, psykolog, spesialist i barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi, seksjonssjef ved Avdeling Brøset, St. Olavs hospital

13.30   Pause

13.45   Politiets møte med sinte unge menn. Eivind Kjøllesdal, fung. seksjonsleder, Felles enhet for forebygging, Oslo politidistrikt

14.00   Hva er situasjonen, og hvilke ressurser og virkemidler er det mest behov for? Hege Bøhm Ottar, faglig leder, SaLTo-sekretariatet

14.15    Unge tilknytta åpne rusmiljøer i Oslo sentrum. Uteseksjonen i Oslo, ved teamleder Stine Marit Sundsbø Hollerud og erfaringskonsulent Adnan Hussein

14.30   Panelsamtale: Hva skal vi gjøre for å hjelpe utsatt ungdom og for å hindre at den negative utviklingen fortsetter?

  • Jon Reidar Øyan, medlem av Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre (Ap)
  • Hilde Helland, medlem av Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre (H)
  • Attia Mirza-Mehmood, medlem av Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre (SV)

15.00   Avslutning

Arrangementet er gratis. Det serveres en enkel lunsj.

Vel møtt!

Våre kurs

Vi har en rekke kurs og foredrag både for foreldre og for deg som jobber med barn og unge. De fleste settes opp av oss med jevne mellomrom, men kan også bestilles. Vi kan også skreddersy kurs og foredrag knyttet til barn og psykisk helse.