Skilsmissegrupper i skolen (Gruppelederkurs)

Info

Målgruppe
Helsesykepleiere, sosiallærere og andre ressurspersoner i skolen

Kursholder
Elisabeth Wold

Dato
17.04.2024

Tid
kl. 09.00 – 15.00

Pris pr deltaker
Kr.  1290,- digitalt

Meld deg på her

Om kurset

Skilsmissegrupper er et viktig tilbud for barn i skolen. Dette kurset gir deg en innføring i hvordan du kan lede slike grupper.

Barn som deltar i skilsmissegrupper lærer å sette ord på det de opplever som vanskelig. De greier å formidle sine egne ønsker og behov til foreldrene, og på den måten møter de den nye hverdagen på en mer positiv måte. Dette kurset gir deg en innføring i hvordan du kan lede slike grupper i skolen.

Skilsmissegrupper gir barn en mulighet til å snakke om foreldrenes samlivsbrudd med andre barn som også opplever det samme som dem, og med noen andre voksne enn foreldrene deres. Det gjør barna bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen.

Vi gjennomgår innholdet i veiledningspakkene for barne- og ungdomsskolen med praktiske eksempler og rollespill. Vi benytter metodeverktøyet som følger veiledningspakkene og har fokus på barnets opplevelser i skilsmissen.

Våre kurs

Vi har en rekke kurs og foredrag både for foreldre og for deg som jobber med barn og unge. De fleste settes opp av oss med jevne mellomrom, men kan også bestilles. Vi kan også skreddersy kurs og foredrag knyttet til barn og psykisk helse.