Ungdomscoaching – å bygge psykisk helse

Info

Målgruppe
Alle som jobber med ungdom

Kursholder
Mia Börjesson

Dato
12.09.2023

Tid
kl. 09.00 – 14.30

Pris pr deltaker
kr 1 490,-  Digitalt kurs

Om kurset

Kurset gir deg en grunnleggende kunnskap om ungdomscoaching, og fordypning i hvordan man skaper en tillitsfull relasjon til ungdom.

Ungdom gjennomgår store endringer. Noen opplever disse årene som en emosjonell berg-og-dal-bane. Forandringene skjer raskt, både i hjernen og i kroppen.

En coach er en samtalepartner som vi gi mennesker mulighet til å utvikle seg, se sitt eget potensial og ta bevisste valg. I ungdomscoaching jobber samtalelederen med å finne ressurser og muligheter hos den unge, som kan bidra til personlig utvikling og til å bedre den psykiske helsen. Selvbilde, selvfølelse, selvrespekt og selvtillit er sentrale begrep innen coaching.

Coaching kan tilpasses ungdomshjernen ved å legge til rette for dette, og sikre at tidsperspektivene som ungdom jobber ut fra kjennes håndterlige og overkommelige. Ungdomshjernens fleksibilitet og kreative talent er en kilde til utforskning og nytenking innen coachingdialogen. Kreative verktøy kan i tillegg bidra til visualisering og konkretisering av en utviklingsprosess.

Gjennom dette kurset får du en grunnleggende kunnskap om ungdomscoaching, og fordypning i hvordan man skaper en tillitsfull relasjon til ungdom, og hvordan man gjennom dette kan hjelpe unge med å bygge en god psykisk helse. Kursdeltakerne får flere kreative verktøy som kan brukes i møte med de unge.

Kurset inneholder også samtalemetodikk med fokus på å stille blant annet kraftfulle-, støttende og framtidsrettete spørsmål.

Kurset er basert på ICF’s (International Coach Federation) 11 grunnleggende kjernekompetanser.

Kurset er delt i 2 deler, men del 1 er et selvstendig kurs så deltakelse på del 2 kan vurderes i etterkant. Går da mer i dybden.

Våre kurs

Vi har en rekke kurs og foredrag både for foreldre og for deg som jobber med barn og unge. De fleste settes opp av oss med jevne mellomrom, men kan også bestilles. Vi kan også skreddersy kurs og foredrag knyttet til barn og psykisk helse.