Å bli inkludert, verdsatt og hørt

Hva er elevmedvirkning og hvorfor er det så viktig? Dette heftet er til deg som jobber i skolen.


VERKTØY: I dette heftet finner du konkrete verktøy for å bedre mulighetene for elevmedvirkning på deres skole.

Elevmedvirkning handler om at alle elever skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag. Det finnes ingen snarveier til god medvirkning i skolen, men man kommer langt med systematisk arbeid over tid og en klar intensjon om å lykkes. Medvirkning i form av å bli hørt, oppleve at man har verdi og få bidra, fremmer både helse, trivsel og læring.

Et grunnleggende syn på elever som ressurser handler om å anerkjenne at vi stadig lærer noe nytt i møte med andre, enten vi er elever eller ansatte i skolen. Den gjensidige respekten er grunnlaget for den enkeltes mulighet til å utvikle seg best mulig. Elever trenger hverandres støtte og anerkjennelse, og de trenger voksne som er nysgjerrige på deres ressurser. Skolen trenger elevenes kunnskap, erfaringer, synspunkter, ideer og engasjement for å bli en best mulig skole.

Dette heftet er til deg som jobber i skolen. Her står det mer om hva elevmedvirkning er og hvorfor det er viktig. Du finner også konkrete verktøy for å bedre mulighetene for elevmedvirkning på deres skole. Vi håper dette heftet kan være til inspirasjon og gi hjelp og ideer til arbeidet med elevmedvirkning i skolen. 

Heftet er utgitt av: Barneombudet, Elevorganisasjonen, FUG, Redd Barna, UngOrg, Unicef og Voksne for Barn.

  • Elevmedvirkning: Å bli inkludert, verdsatt og hørt