Å bli inkludert, verdsatt og hørt

Hva er elevmedvirkning og hvorfor er det så viktig? Dette heftet er til deg som jobber i skolen.


VERKTØY: I dette heftet finner du konkrete verktøy for å bedre mulighetene for elevmedvirkning på deres skole.

Elevmedvirkning handler om at alle elever skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag. Det finnes ingen snarveier til god medvirkning i skolen, men man kommer langt med systematisk arbeid over tid og en klar intensjon om å lykkes. Medvirkning i form av å bli hørt, oppleve at man har verdi og få bidra, fremmer både helse, trivsel og læring.

Et grunnleggende syn på elever som ressurser handler om å anerkjenne at vi stadig lærer noe nytt i møte med andre, enten vi er elever eller ansatte i skolen. Den gjensidige respekten er grunnlaget for den enkeltes mulighet til å utvikle seg best mulig. Elever trenger hverandres støtte og anerkjennelse, og de trenger voksne som er nysgjerrige på deres ressurser. Skolen trenger elevenes kunnskap, erfaringer, synspunkter, ideer og engasjement for å bli en best mulig skole.

Dette heftet er til deg som jobber i skolen. Her står det mer om hva elevmedvirkning er og hvorfor det er viktig. Du finner også konkrete verktøy for å bedre mulighetene for elevmedvirkning på deres skole. Vi håper dette heftet kan være til inspirasjon og gi hjelp og ideer til arbeidet med elevmedvirkning i skolen. 

Heftet er utgitt av: Barneombudet, Elevorganisasjonen, FUG, Redd Barna, UngOrg, Unicef og Voksne for Barn.

  • Elevmedvirkning: Å bli inkludert, verdsatt og hørt

Relatert

Født til å skinne

Tekster av ungdom som vet mye om livet. De deler sine erfaringer med å ha det vanskelig, med å be om hjelp og kanskje, eller kanskje ikke, få den hjelp de ønsker.

Les om Født til å skinne

Brobygger for familier fra Øst-Europa

Økende arbeidsinnvandring fører til at flere østeuropeiske familier kommer i kontakt med det norske støtteapparatet. Stadige konflikter mellom foreldre og norske hjelpeinstanser, og da spesielt barnevern, gjorde at Voksne for Barn i 2014 besluttet at noe måtte gjøres.

Les om Brobygger for familier fra Øst-Europa

Как говорить с детьми о корона-вирусе

Сейчас мы получаем много вопросов от родителей и других взрослых о том, как лучше говорить с детьми о том, что происходит вокруг в связи с распространением корона-вируса.

Les om Как говорить с детьми о корона-вирусе

Kalbame su vaikais apie koronavirusą

Šiuo metu sulaukiame labai daug tėvų klausimų apie tai, kaip geriausiai kalbėti su vaikais apie koronavirusą.

Les om Kalbame su vaikais apie koronavirusą

Jak rozmawiać z dzieckiem o korona wirusie

W tej chwili otrzymujemy wiele zapytań od rodziców i innych dorosłych, którzy zastanawiają się, jak najlepiej rozmawiać z dziećmi o tym, co dzieje się w związku z epidemią wirusa.

Les om Jak rozmawiać z dzieckiem o korona wirusie

Foreldreguide ved mobbing

Er du forelder til et barn som blir mobbet? Foreldreguider er et nytt tilbud til deg som trenger hjelp i denne perioden.

Les om Foreldreguide ved mobbing