Ærlig talt: Om samvær

Hva skal til for å skape gode samværsordninger som fungerer for alle parter? I dette heftet kommer barn, foreldre og fosterforeldre med sine råd.

I 2016 lanserte Voksne for Barn filmen Meg og familiene mine. I denne prosessen hadde vi flere møter med unge som bor eller har bodd i fosterhjem, foreldre og fosterforeldre.

Alle innspillene vi fikk i forbindelse med utarbeidelsen av filmen, temakvelder med foreldre som har mistet den daglige omsorgen for barna sine, samt andre møter vi har hatt med fosterbarn og deres familier, har nå blitt til dette heftet – Ærlig talt: Om samvær.

Her kan du lese om hva barn, foreldre og fosterforeldre mener er viktig for å legge til rette for gode samværsordninger. Forhåpentligvis kan det gi alle som har en rolle og en oppgave i et fosterhjemsplassert barns liv meningsfull kunnskap og nye ideer.