Barn i Norge 2005

Hvordan hjelper vi henne som ikke sier noen ting? Hvordan kommunisere med barn som ikke snakker, og hvordan hjelpe skolevegrere tilbake til
et skolefellesskap? 

Om rapporten

 • Tema

  Se meg

 • Utgivelsesår

  2005

 • Last ned

Innhold

 • Forord

  Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

 • Hvordan hjelpe henne som ikke sier noen ting? Bruker- og resultatstyrt behandling

  Ole Sigvard Lunnan, psykolog ved Familie- og nettverksteamet ved barne og ungdomspsykiatrien i Follo

 • Taushet er også tale – selektiv mutisme hos barn og unge

  Hanne Kristensen, barnepsykolog og postdokstipendiat ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Øst og Sør

 • Skolevegring hos barn og ungdom

  Jon Magne Ingul, psykolog og stipendiat ved NTNU

 • Hun sitter jo bare der – innagerende atferd i lys av Daniel Sterns selvteori

  Ingrid Lund, familieterapeut og spesialpedagog ved Høgskolen i Agder

 • Som man spør, får man svar – brukermedvirkning fra barn og unge

  Karin Källsmyr, psykolog og fagkoordinator i Voksne for Barn
  Inger Hodne seksjonsleder ved RBUP, Øst og Sør

 • På veien mot voksenlivet – samtaler mellom ungdom og hjelpere som bidrag til økt livsmestring

  Kari Langaard, klinisk sosionom/Cand. Polit., dr.gradstipendiat ved RBUP, Øst og Sør
  Kristin Olaisen, klinisk pedagog, Nic Waals Institutt i Oslo

 • Livets stemmer – betydningen av sosiale nettverk for ungdom med psykiske vansker

  Anne-Lise Holmesland, forsker og veileder ved Sørlandet Sykehus HF
  Jaakko Seikkula, professor ved Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Agder

 • Forebygging av emosjonelle lidelser hos barn og unge

  Simon-Peter Neumer, Dr. philos, Psykologspesialist, veileder NPF, NFKT
  Marianne Aalberg, Cand.Psychol, RBUP, Øst og Sør