Barn i Norge 2006

Barn i Norge 2006 setter søkelyset på barn som lever i familier som utgjør en risiko for deres psykiske helse, både på kort og lang sikt.

Om rapporten

 • Tema

  Barn i risiko

 • Utgivelsesår

  2006

 • Last ned

Innhold

 • Forord

  Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

 • Innledning

  Kari Killèn, dr.phil., NOVA

 • Barn, unge og fattigdom i dagens Norge

  Elisabeth Backe-Hansen, psykolog og forskningsleder, NOVA

 • Forebygging av vansker hos ungdom

  Trine Waaktaar, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, RBUP, Øst og Sør
  Jorid Avdem, leder for Styrk sterke sider, Øyer kommune
  Svenn Torgersen, professor i klinisk psykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

 • Psykososiale konsekvenser blant barn og unge ved samlivsbrudd

  Ingunn Størksen, førsteamanuensis, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger

 • Omsorg for gravide og småbarnsfamilier med rusmiddelproblemer

  May Olofsson, overlege, Familieambulatoriet, Hvidovre hospital og Rigshospitalet, København

 • Spedbarn og småbarn i risikofamilier

  Marit Bergum Hansen, seksjonsleder, RBUP Øst og Sør
  Heidi Jacobsen, psykolog, RBUP Øst og Sør

 • ICDP-programmet – et relasjonsorientert og empatibasert program

  Karsten Hundeide, professor i utviklings- og kulturpsykologi, Universitetet i Oslo

 • Familiesamtaler

  Gunnar Eide, klinisk barnevernspedagog og familieterapeut, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus
  Jan Steneby, fagkoordinator i Voksne for Barn

 • Aktivitetsgruppa «Barn av psykisk syke»

  Kirsti Aune, oppsøkende helsesøster, Trondheim kommune