Barn i Norge 2007

Minoritetsungdom og psykisk helse er tema i årets Barn-i-Norge-rapport. Rapporten bringer både ny kunnskap og eksempler på gode tiltak for ungdom med minoritetsbakgrunn.

Om rapporten

 • Tema

  Respekt

 • Utgivelsesår

  2007

 • Last ned

Innhold

 • Forord

  Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

 • Migrasjon og psykisk helse: Spesifikke forhold som kan bidra til at innvandrerungdom har økt risiko for psykiske problemer

  Brit Oppedal, dr.polit. Norsk folkehelseinstitutt

 • Ung, svart og norsk

  Ingjerd Hansen, rådgiver i Omod (Organisasjon mot offentlig diskriminering)

 • Flexid – om anerkjennelse og mulighet, et prosjekt om "mine muligheter med flere kulturer"

  Kjetil Eide, forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) i helseregion Øst og Sør
  Leoul Mekonen, prosjektleder ved RBUP Øst og Sør

 • Empowerment av innvandrerungdom – erfaringer fra et filmprosjekt i Oslo i regi av Young Immigrant TV

  Elvis Chigozie Nwosu, prosjektleder for Riverside resiliensgruppe i Riverside ungdomshus i Oslo kommune

 • Psykososialt arbeid med enslige mindreårige asylsøkere

  Mette Bengtson, seksjonsleder ved Nic Waals institutt
  Anne Kristi Ruud, klinisk pedagog ved Nic Waals institutt

 • Care and Education: Separated Refugee Children and Young People in London and Oslo Compared

  Karin Harsløf Hjelde, forsker ved NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse)
  Claire Mock-Munoz de Luna, prosjektmedarbeider på NAKMI

 • Bruk av rusmidler blant samisk ungdom – myter og realiteter

  Anne Rita Spein, cand.med. og stipendiat ved Senter for samisk helseforskning