Barn i Norge 2009

De siste årene har vi fått bred dokumentasjon på overgrep og omsorgssvikt i barnevernets regi. Hva vil ettertiden si om barnevernet anno 2009?

Om rapporten

 • Tema

  Omsorgssvikt i offentlig regi

 • Utgivelsesår

  2009

 • Last ned

Innhold

 • Forord

  Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

 • Farlige barn – et historisk tilbakeblikk

  Kjersti Ericsson, forfatter og professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo

 • Barnevernsbarn – i risikosonen også som voksne

  Lars B. Kristofersen, seniorforsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)

 • Skole til barna i barnevernet

  Eyvind Helgesen, seksjonssjef i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), avd. barnevern
  Bo Vinnerljung, Epidemiologiskt Centrum (EpC) og Instituttet for utvikling av Metoder i Sosiealt arbeid (IMS) ved Socialstyrelsen i Stockholm
  Kristina Nordlund, seksjon for forskning og formidling i Bufdir

 • Samarbeidet rundt barn under tiltak fra barnevernet

  Inger Hodne, seksjonsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP Øst og Sør)
  Olva Sanness Vika, studieleder for barnevernspedagogene i spesialistutdanningen ved RBUP Øst og Sør

 • Å bli satt pris på – når omsorg blir butikk

  Olav Garsjø, forfatter og professor ved Høgskolen i Gjøvik

 • Når barn må vokse opp i fosterhjem

  Lajla Husvik, fagkonsulent i Norsk fosterhjemsforening

 • Oppfølging av foreldre som mister omsorgen for sine barn

  Tor Slettebø, førsteamanuensis ved Diakonhjemmet høgskole