Barn i Norge 2010

Selv om barn og unges rett til vern og deltakelse er lovfestet på en rekke områder i samfunnet, er ofte virkeligheten en annen.

Om rapporten

 • Tema

  Rett til vern og deltakelse

 • Utgivelsesår

  2010

Innhold

 • Forord

  Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

 • Barns beskyttelse og deltakelse i et historisk perspektiv

  Harald Thuen, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo

 • Menneskerettighetene som praktisk verktøy – også for norske barn?

  Gro Hillestad Thune, advokat og tidligere medlem av Den europeiske menneskerettighetskommisjon

 • Tilsyn av fosterbarn – fungerer det etter intensjonene?

  Hege Sundt, sosionom og tidligere generalsekretær i Norsk fosterhjemsforening

 • Barn og unges rettssikkerhet ved etablering av psykisk helsevern

  Wenche Dahl Elde, advokat i Advokatkollegiet Kindem & Co i Oslo

 • Å lykkes med brukermedvirkning – nøkkelen til suksess i terapi med barn og unge

  Birgit Valla, psykolog, sitter i arbeidsutvalget i Nettverk for klient- og resultatstyrt praksis

 • De unges stemmer – slipper de til i kommunene?

  Lillin Knudtzon, sosiolog og forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning

 • Barn + by = sant?

  Lene Schmidt, arkitekt og cand.polit., forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning