Barn i Norge 2013

80 000 barn vokser opp i fattige familier. Hvordan dette påvirker oppveksten deres? Barn i Norge 2013 drøfter barnefattigdom i Norge fra sju ulike synsvinkler.

Om rapporten

 • Tema

  Barnefattigdom

 • Utgivelsesår

  2013

 • Last ned

Innhold

 • Forord

  Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

 • Barnefattigdom i Norge

  Tone Fløtten, instituttsjef/forsker ved FAFO

 • Sosiale ulikheter i oppvekst

  Karin Gustavsen, forsker, sosionom og sosiolog. Leder for Barn og unges samfunnslaboratorium

 • Fattigdom kan gi barn helseskader

  Willy-Tore Mørch, professor i barn og unges psykiske helse ved det Helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Gode opplevelser som redskap i kampen mot fattigdom

  Elin Herikstad, seksjonsleder i Frelsesarmeens sosialavdeling

 • Barnefattigdom – nokre refleksjonar med utgangspunkt i fattigdommens psykologi for vaksne

  Kjell Underlid, cand. psychol. frå Universitetet i Bergen og spesialist i klinisk psykologi

 • Fattigdom – eit utematisert, men sjølvsagt fenomen i barnevernet

  Merete Tunestveit, rådgiver i Bufetat, Enhet for inntak og oppfølging, Bergen

 • Kron eller mynt – med adresse Tøyen

  Heidi Marie Kriznik, forfatter og essayist