Barn i Norge 2019

Samspill mellom individuelle forhold og miljø rundt et barn påvirker hvordan vår identitet formes.

Innhold

 • Forord

  Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

 • Identitet og ungdom

  Trine Waaktaar

 • Emosjonskompetanse i arbeid med små barn

  Marit Bergum Hansen

 • Selvskading og ungdomstidens utfordringer – om å unngå og uttrykke det vanskelige

  Line Indrevoll Stänicke

 • Ungdom, seksualitet og identitet

  Marianne Støle-Nilsen

 • Religiøs tro: Ingen identitet uten ideologi

  Eva Elisabeth Aspaas Skoe

 • Det algoritmiske selvet: Identitet blant unge og barn på internett – før, nå og i fremtiden

  Petter Bae Brandtzæg

 • Mobbing og dehumanisering

  Erling Roland

 • Epilog

  Ulrikke Falch