En skole for alle?

Et erfaringshefte om å skape en skole for inkludering, psykisk helse og livsmestring.

Hvordan er det å være på skolen når man har for mye å tenke på? Hvordan skal du klare å følge med i undervisningen når angsten tar overhånd, eller du har det så vondt og tungt at du ikke klarer å komme deg opp av senga på morgenen? Når du føler deg ensom, utenfor og annerledes? Når ingen skjønner hvordan du har det?

Voksne for Barn har hatt et flerårig samarbeid med Eikelund videregående skole i Oslo. De tilbyr tilrettelagt opplæring for elever med psykiske og sosiale vansker.  

Jeg begynte å tvile på meg selv, jeg lurte på hva som var galt med meg.

Elevene her trenger tilpasset opplæring med vekt på roligere tempo, god struktur, mer trygghet og mindre grupper for å kunne gjennomføre videregående skole. Voksne for Barn sitt tiltak «Drømmeskolen» er utviklet nettopp for dette.

Vi har snakket med mange av elevene om deres erfaringer. De har ikke hatt det bra på skolen. De beskriver en skoletid, fra barneskole til videregående skole, som har vært preget av negative erfaringer og utfordringer. Av og til har konsekvensene blitt så store at de ikke har klart å komme på skolen. Basert på deres erfaringer har vi laget heftet «En skole for alle?».

Alle illustrasjonene i heftet er laget av elever ved skolen. Du kan se flere av dem her:

PS! Ønsker du heftet i papirformat kan du bestille det i nettbutikken vår.