Familieråd

Voksne for Barn har snakket med ungdommer som har hatt familieråd. De fleste har hatt familierådet sitt mens de bodde på institusjon.

Noen ungdommer har også hatt familieråd i etterkant av institusjonsoppholdet eller i andre sammenhenger. Dette heftet er laget ut i fra deres erfaringer og meninger om familieråd.