Født til å skinne

Tekster av ungdom som vet mye om livet. Heftet er skrevet av unge som har delt sine erfaringer med å ha det vanskelig, med å be om hjelp og kanskje, eller kanskje ikke, få den hjelp de ønsker.

Voksne for Barn har i flere år invitert unge med livserfaringer fra ulike felt til å si noe om hva de mener er viktig for å gi god støtte og hjelp når man er ung og trenger det. Til tross for at retten til å medvirke er godt hjemlet i det norske lovverket, ser vi at det er en lang vei å gå før barn og unge, som en hovedregel, har en reell mulighet til å si sin mening og bli involvert.

Det har sånn smått begynt å gå opp for deg at det faktisk ikke var deg det var noe galt med.

Ungdommene har fortalt om hva som gjør hverdagen vanskelig i den situasjonen de er i, hva som kan gjøre ting lettere og kanskje litt bedre, og hvilke råd de vil gi til de voksne som møter dem i arbeidet sitt.

Vi håper at tekstene skal berøre både hjerte og hjerne, slik at vi lydhørt kan møte barn og unge med respekt og raushet.