Kaip kalbėtis su vaiku apie savižudybę?

Labai svarbu atkreipti dėmesį į vaiko amžių prieš pradedant kalbėti apie artimo žmogaus savižudybę. Tai padės vaikui lengviau sumažinti skausmą bei pernešti šią baisią žinią.

Hvordan snakke med barn om selvmord 1
(Foto: unsplash.com)

Nėra blogai su vaiku kalbėtis apie mirtį, tačiau gali būti labai sunku atsakyti į klausimus apie gyvenimą bei mirtį. Jeigu tėvai laukia kol vaikas pats pradės apie tai kalbėti, yra didelė tikimybė, kad vaikas gaus informacijos iš kitur. Tėvai praras kontrolę, nes negalės žinoti, kokią informaciją vaikas susirado, praras progą koreguoti vaikų mintis, suprasti kokį vaizdą yra susidarę apie mirtį.

Vaikai yra skirtingi bei reaguoja skirtingai, tačiau vaikai kitaip nei suaugę moka pernešti skausmą. Jų skausmas bei nerimas gali išsijungti bei vėl įsijungti. Yra labai svarbu, kad jie turėtų galimybę jausti suaugusius šalia, kurie galėtų išklausyti, būtų atviri jų klausimams, kurie galėtų padėti vaikams reguliuoti jų emocijas. Suaugusiems taip pat yra svarbu mokėti išreiksti savo jausmus prieš vaikus.

Psichinės ligos

Būkite atviri ir pasakykite tiesą vaikams, kas nutiko. Reikia vaikui papasakoti, kodėl tai įvyko, bet neduoti laisvės spekuliacijoms. Jeigu nusižudęs žmogus sirgo psichine liga, tai turėtų būti paaiškinta vaikui.

Psichologijos specialistas Magne Raundalen apibūdina depresiją kaip psichinę ligą.

  • Kai žmogus serga depresija, jo mintys yra tamsios. Šviesios ir pozityvios mintys pamažu išnyksta. Depresija aplanko žmogų, kai jis kenčia ir negauna pagalbos, todėl lieka su tamsiomis mintimis «Geriau būtų numirti».

Kai žmogus nusižudo, vaikui turi būti suteikta informacija apie tai, kaip tai įvyko. Parinkite vaikui suprantamus žodžius, kai kalbate apie mirtį bei savižudybę ir kurie atitinka vaiko amžių bei jo brandumą.

Leiskite išreikšti visas emocijas

Leiskite vaikui išreikšti visas emocijas – tokias, kaip pyktį ar palengvėjimą. Kalbėkite su vaiku atvirai apie mirusįjį bei mirtį, kad ir jis taip pat galėtų atvirai kalbėti apie šią situaciją. Paaiškinkite vaikui,  kad savižudybė nėra normalus elgesys ir kad tai nėra problemų sprendimo būdas. Tai sumažina baimę vaikui, jog kiti šeimos nariai taip pat gali nusižudyti.

  • Nekalbėkite su vaiku apie savižudybę bei mirtį jiems prieš miega. Jeigu nusprendėte kalbeti su vaiku apie savižudybę, būtinai planuokite laiką ir vietą, kad niekas jums netrukdytų.
  • Neskatinkite vaikų būti drąsiais, stipriais ir protingais, tai skatins vaikus slėpti savo tikrus jausmus.
  • Paaiškinkite vaikui, kad tai yra ne jo atsakomybė ar kaltė, jog kažkas nusižudė. Kalbėkite ir klauskite savo vaiko, ką jis galvoja apie savižudybės priežastis. Keiskite vaiko mintis ir klaidingą nuomonę.
  • Atsiminkite, kad vaikai yra labai jautrūs artimųjų emocijoms, todėl dažnai nekalba su suaugusiais apie savižudybę bijodami juos įskaudinti.

Gedėjimas ir išsiskyrimas

Jeigu yra imanoma, vaikas turetų atsisveikinti su mirusiu. Tai padės jam suvokti, kad miręs žmogus yra tikrai mires. Labai svarbu gerai paruošti vaiką šiam atsisveikinimui, kad jis jaustųsi saugus ir nejaustų išgąsčio. Kai mirusio žmogaus kūnas yra stipriai sužalotas, griežtai nerekomenduojama vaikui atsisveikinti su mirusiuoju.

  • Duokite vaikui laiko prisiminti mirusįjį ir leiskite kurį laiką palaikyti ryšį su juo. Nespauskite vaiko kuo greiciau atsisveikinti ir suteikite jam laiko.
  • Pasiimkite vaiką kartu į laidotuves, nes jis neturetų būti paliktas pas giminaičius ar draugus per laidotuves. Giminaičiai ir draugai gali padėti jums bei jūsų vaikui pirmosiomis sunkiausiomis denomis.
  • Jei įmanoma, sukurkite sąlygas vaikui susitikti su kitais vaikais, kurie taip pat neteko mylimo žmogaus.
  • Leiskite vaikui kalbėti apie netektį su suaugusiais, kuriais jis pasitiki.

Slėpimas sukuria nesaugumo jausmą bei duoda peno fantazijoms. Vaikai turi kalbėtis su suaugusiu apie tai, ko tikėtis iš artimos aplinkos, kokius jiems klausimus gali uzduoti aplinkiniai, kaip jiems atsakyti į tuos klausimus, ką jie gali papasakoti savo draugams darželyje ar mokykloje. Mokytojai bei darželio auklėtojai gali būti geri patarėjai vaikams šioje situacijoje.

Saltinis: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Tidsskriftet Psykologi, RVTS VEST, Barneombudet, Magne Raundalen, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)