Kjære mamma og pappa

«Et skilsmissebarn er et normalt menneske med to hjem», sier Marte 15 år. I dette heftet forteller barn hvordan et samlivsbrudd oppleves for dem.

Mange barn og unge i Norge opplever at foreldrene flytter fra hverandre. Vi har spurt barn og unge selv om hva de synes er utfordrende, og hva de har behov for.

For de fleste er mamma og pappa nøkkelen til det meste. De unge har mange tanker om hvordan situasjonen burde vært håndtert. Ofte kan det allikevel være vanskelig å formidle dette direkte til foreldrene sine. Som barn tar man hensyn og er redd for å legge stein til byrden når man ser at mamma og pappa ikke har det bra.

Jeg føler at jeg må være hjemme i helgene for i det hele tatt å få tid sammen med pappa. Men egentlig burde jeg jo vært sammen med venner i min alder.

Derfor lager vi dette heftet. Kanskje kan det være til hjelp i en dialog mellom barn og forelder. Kanskje kan det gjøre det lettere for barn å sette ord på hva de føler og tenker, og for foreldre å lytte mer oppmerksomt. Vi tror også at dette heftet kan være til stor nytte for andre voksne som møter og jobber med barn i denne situasjonen. For barn og unge selv kan det være til nytte å se at andre sliter med, og tenker på, noe av det samme som en selv. At man ikke er alene om å ha det sånn i sin familie.