Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov

Hvordan ivaretas barn med spesielle behov i den nasjonale satsingen på å fremme alle barns psykiske helse, og et godt psykososialt miljø?

Nasjonal satsing på psykisk helse i skolen har hatt som mål å fremme alle barns psykiske helse og å bidra til et godt psykososialt miljø. Allikevel har det har vært lite fokus på hvordan barn med spesielle behov ivaretas.

Med utgangspunkt i livsmestringsprogrammet Zippys venner har Voksne for Barn, Statped og Regionalt kompetansesenter for Autisme, ADHD, Tourettes og Narkolepsi- RKT siden 2016 sett på hvordan tiltak tilrettelegges for barn med spesielle behov. Vi har også sett nærmere på hva lærere og andre ansatte i skolen trenger for å bedre inkludere disse barna.

Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov