Patarimai pradedant eiti į mokyklą

Gali būti baisu bei įdomu pradėti eiti į mokyklą. Vieniems – tai bus pirma klasė, kitiems – jau kita klasė, o dar kitiems vaikams, tai bus visai nauja mokykla.

Råd ved skolestart 1
(Foto: colourbox.com)

Pagal įstatymus visos mokyklos yra atsakingos, kad sukurtų gerą mokymosi atmosferą. Gera psichologinė atmosfera mokykloje užkerta kelią psichinėms ligoms bei skatina vaikų integravimą į mokyklos bendruomenę. Šiandien kaip niekada tai yra svarbu, kai pasaulyje yra įsivyraujęs chaosas bei neramumai, kurie mus visus supa, taip pat ir vaikus.

Ypatingai pastaruoju metu mes visi turėtume prisidėti prie savanoriavimo mokyklose, darželiuose ir namuose, kur draugystė, saugumas, vaikų įtraukimas į veiklą bei emocinė parama yra pagrindiniai pagalbos ingredientai.

Štai keletas patarimų, skirtų namams bei mokykloms, kurie galėtų padėti vaikui pradėti naujus mokslo metus kaip galima emociškai saugiau.

  • Mokytojai bei kiti mokyklos darbuotojai turetų skirti pakankamai laiko bei dėmesio, kad susipažintų su mokiniais.
  • Labai svarbu turėti mažiausiai vieną draugą mokykloje. Tėvai ir mokykla turėtų padėti vaikui susipažinti su kitais mokiniais bei padėti jiems susirasti naujų draugų.
  • Mokiniai turi turėti galimybę ugdyti savo tapatumą ir savigarbą aplinkoje, kuriai jie priklauso ir kur gali integruotis į bendruomeninį gyvenimą.
  • Vaikai visada kopijuoja suaugusius. Parodykite pagarba bei rūpestį savo vaiko draugams bei klasiokams, paaiškinkite vaikui kultūrinius skirtumus bei mokykite kaip bendrauti su kitais vaikais, jų neatstumiant, bet priimant juos žaisti kartu.
  • Mokykla turi dėti visas pastangas, kad mokykloje vyrautų gera psichologine aplinka, skatinanti bendradarbiavimą tarp vaikų, gerų santykių kurimą su kitais mokiniais ir užkertanti kelią mobingui- pašaipoms.
  • Gera psichologinė aplinka mokykloje, paremta socialine parama tarp vaikų ir suaugusių, užkerta kelią mobingui bei mažina socialinį izoliavimą. 
  • Mokykla ir tėvai turi skatinti bei mokinti vaikus, kaip bendrauti mokykloje ir už jos ribų, kaip pasakyti komplimentą ar gerus žodžius vieni kitiems, kaip užjausti kitą vaiką, kai jis yra nuliūdes ar susikrimtęs.
  • Labai svarbu matyti kiekvieną vaiką! Kievienas vaikas yra nusipelnęs meilės bei pagarbos. Nuoširdus pokalbis su vaiku padeda jam jaustis suprastam. Dėmesys yra labai svarbus, nes vaikas turi jausti, kad jis yra svarbus.