Skriv for livet

Hva gjør hverdagen vanskelig når man har en mamma eller pappa som er psykisk syk, eller ruser seg?

Barn og ungdommer med foreldre som har en psykisk sykdom eller misbruksproblemer har en langt vanskeligere hverdag enn andre. I dette heftet forteller noen av dem om utfordringene og hva som kan gjøre det lettere.

Alle ønsker de å bidra til at andre i samme situasjon som dem selv kan få det litt bedre. Vi håper at tekstene i heftet vil gi deg både en følelse av håp og av at du ikke er alene – og kanskje være et lite lysglimt.

Jeg har ikke fortalt om mamma til noen, for hun hadde blitt så sint …

Dette heftet er også til deg som er nysgjerrig på hva barn og unge med disse livserfaringene mener om hva som er nødvendig og god hjelp. Og, ikke minst, hva de mener at voksne som møter dem kan gjøre for å hjelpe.

Vi har fått mange kloke refleksjoner og gode forslag fra barn og unge, basert på egne erfaringer. Det du finner mellom disse permene er et viktig bidrag til å gjøre tjenestetilbudene for barn bedre når mamma eller pappa er psykisk syk eller ruser seg.