Krev at Norge behandler alle barn som barn!

Barnekonvensjonen sier at alle mennesker under 18 år er barn. Likevel behandler Norge enslige asylbarn som voksne fra de fyller 15, og fratar dem dermed barnerettighetene.

Jeg krever at barn over 15 år som søker asyl i Norge behandles som barn, med tilhørende rettigheter, og overføres til barnevernets omsorg.

Signer oppropet om du er enig i at enslige asylbarn skal gis samme rettigheter som andre barn har i Norge.
Navn(Required)
Samtykke(Required)
Nyhetsbrev

I FNs barnekonvensjon står det svart på hvitt: Alle mennesker under 18 år er barn, og omfattes av barnekonvensjonen.

Men i Norge anses en 15 år gammel asylsøker som voksen, mens en 15-åring som er født og oppvokst i Norge anses som et barn. Dette er diskriminering satt i system, og betyr at Norge bryter barnekonvensjonen som sier at alle barn har samme rettigheter. Det er også noe vi har fått kritikk for av FNs barnekomité gjentatte ganger.

Vi mener det er på høy tid at regjeringen etterkommer denne kritikken. Barn er barn – uansett!

Skillet mellom barn og voksen kan være brutal for en ung asylsøker. Barn under 15 år havner under omsorgen til barnevernet, mens Utlendingsdirektoratet har ansvaret for barn som har fylt 15.

Dette utgjør en diskriminering av barn i en svært sårbar situasjon, der mange har med seg opplevelser som kan være både skremmende og traumatiserende.

Det er bare få dager siden barne- og familieminister Kjersti Toppe sa at barns rettigheter «står i kjernen av alt arbeid for og med barn i Norge». Dessverre gjør det ikke det i praksis. Det kan endres, men da trenger vi din signatur.

Alle signaturer vil leveres til Toppe og Stortinget.