Facebookforedrag: Foreldre som ressurs i arbeidet mot mobbing

Hva kan foreldre gjøre i arbeidet mot mobbing?

Voksne for Barn inviterer i samarbeid med Kavlifondet til digitalt foredrag med Ingrid Lund.

Ingrid vil snakke om hva foreldre kan gjøre i arbeidet mot mobbing, hvordan man snakker med barn om mobbing og hva vi som voksenpersoner må se etter.

Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder. Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter.