Poradnictwo w wielu językach (Rådgivning på flere språk)

Norweska organizacja Voksne for Barn (Dorośli dzieciom) oferuje poradnictwo dla rodziców z Europy Wschodniej; porady można uzyskać w językach polskim, litewskim i rosyjskim, pisemnie lub telefonicznie.

„Istnieje duża luka informacyjna wśród imigrantów zarobkowych przybywających do Norwegii, ponieważ nie ma dla nich oferty kursów wprowadzających na podobieństwo tych, które organizuje się dla przyjeżdżających tu uchodźców. Widać to szczególnie w przypadku rodzin z dziećmi”- twierdzi Alina Wiese.

Alina jest z zawodu psychologiem, a obecnie pracuje w ramach projektu organizacji Voksne for Barn jako doradca w sprawach dotyczących dzieci. Jest również siłą napędową nowej usługi doradczej skierowanej do wschodnioeuropejskich rodzin z dziećmi. Sama pochodzi z Litwy i w 2014 r. uruchomiła w Voksne for Barn usługę doradczą dla litewskich rodziców. Rodzice, opiekunowie, profesjonaliści i inni mogą zgłaszać się z pytaniami dotyczącymi dzieci i młodzieży w swoim ojczystym języku. Później nawiązała się współpraca między innymi ze stowarzyszeniem litewskim.

Łatwiej prosić o pomoc

„Dostosowanie się do norweskiej codzienności może być trudne. Przeprowadzka do nowego kraju sama w sobie jest dużym obciążeniem psychicznym. Dodatkowo brak znajomości języka może prowadzić do nieporozumień i stresujących sytuacji”- wyjaśnia Alina.

Jest to szczególnie widoczne wśród rodzin z dziećmi. Choć do Norwegii nie przybywa  tak wiele rodzin co samych imigrantów zarobkowych z Europy Wschodniej, wciąż jest ich wiele . Muszą samodzielnie szukać informacji na temat organów pomocniczych, systemu społecznego i różnych form współpracy, które  często różnią się od oferty w ich kraju ojczystym. W razie potrzeby norweskie rodziny często ściśle współpracują z ośrodkiem zdrowia, przedszkolem, szkołą i innymi instancjami. Dla wielu osób z krajów Europy Wschodniej może to być obce zjawisko.

„Sposób wychowywania dzieci i kultura, do której się przynależy, są ściśle ze sobą powiązane. W niektórych kulturach  powszechne jest, że cała rodzina uczestniczy w wychowaniu dzieci, podczas gdy w innych  decydują o tym tylko rodzice” – mówi Alina.

Według niej, fakt ten może powodować niechęć rodzin z innych krajów do podejmowania kontaktu z różnymi instancjami w Norwegii.

„Widzimy, że możliwość rozmowy w ojczystym języku z kimś znającym naszą kulturę ułatwia zwrócenie się o pomoc” – mówi Alina.

Wykwalifikowani doradcy

Wszyscy doradcy wolontariusze mają co najmniej trzyletnie wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki, psychologii lub opieki zdrowotnej, a oprócz tego odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Doradztwo Voksne for Barn jest bezpłatne, anonimowe, a naszych doradców obowiązuje klauzula poufności.

Odpowiadamy na wszelkiego rodzaju pytania dotyczące codziennych wyzwań, takich jak sen i stawianie granic, a także poważniejszych tematów  jak mobbing czy żałoba.

Numer telefonu do naszych doradców posługujących się językami wschodnioeuropejskimi to: 905 70 575.  Pytania w języku rosyjskim, polskim i litewskim przyjmujemy we wtorki pomiędzy godz. 16:00 i 19:00.

Przykładowe tematy rozmów to:

  • Urząd Ochrony Praw Dziecka (Barnevernet) i inne instytucje zajmujące się sprawami dzieci
  • Spory dotyczące  kontaktów z dzieckiem i podziału opieki po rozwodzie rodziców
  • Zdrowie psychiczne
  • Komunikacja z dziećmi i młodzieżą
  • Stawianie granic
  • Mobbing
  • Wyzwania w przedszkolu lub w szkole
  • Prawa [dzieci] i ustawodawstwo
  • Poczucie wykluczenia i braku  przynależności