Bli barndomsvenn

Som barndomsvenn hjelper du oss i arbeidet med å ivareta barn i faresonen – barn som vokser opp med mobbing, vanskelige familieforhold og utrygghet som påvirker deres psykiske helse.

BARNDOMSVENN: Ditt bidrag betyr en forskjell. Bli barndomsvenn i dag! (Foto: colourbox.com)

Ditt bidrag gir oss mulighet til å arbeide for at alle barn i Norge skal ha en trygg og god barndom. Vi har alle et voksenansvar. Et ansvar for å passe på. For å tilby en trygg hånd når det trengs. For å være voksne for barn.

Takket være hjertevarme voksne som deg har vi siden 1960 gitt barn en stemme. Vi ser, lytter til og lærer av barn, og gir oss ikke før de blir tatt på alvor. Som barndomsvenn er du med på å gi voksne mer kunnskap om barn og deres behov. Lære dem til å se alle barn, og særlig de som trenger ekstra omsorg.

Bli barndomsvenn i dag og hjelp oss i arbeidet for å gi barn en god start i livet!

Vær barndomsvenn med avtalegiro

Du kan gi fast beløp på avtalegiro. Du bestemmer selv frekvens og beløp.

Hvor mye ditt faste bidrag skal være, og hvor ofte du vil gi, bestemmer du selv.