Barndommen er kort men av avgjørende betydning for resten av livet! Din gave bidrar til at flere barn kan få oppleve en trygg og god oppvekst.

Når du gir Voksne for Barn din gave hjelper du oss i jobben for at alle barn i Norge skal være trygge og ha en god psykisk helse. Du bidrar til å redusere tabuer, utestengning og mobbing.

Barn som vokser opp med rus, vanskelige familieforhold og annen utrygghet trenger flere voksne som deg. Voksne som bryr seg.

Fremdeles er det slik at mange voksne ikke tør si ifra om mistanker om omsorgsvikt eller overgrep. Derfor trenger sårbare barn og unge noen som står opp for seg og taler deres sak. Sammen med voksne som deg, som ønsker å gjøre en forskjell, gir vi barna en stemme!

Alle barn fortjener en god barndom. Vi har stått på barnas side siden 1960 – og vi gir oss ikke!

Gi din gave med VIPPS

Søk opp 15703 under «betal» i VIPPS. Da kommer du til «Voksne for barn Gave».

Overføre via bank

Overfør til gavekonto 7032 05 82189. Mottaker: Voksne for Barn, Lille Grensen 5, 0159 OSLO