Landsstyret

Leder:

Stein-Are Agledal
Konserndirektør, Helse Sør-Øst

Nestleder:

Line Karlsen Ask
Advokat, Barnas jurist

Styremedlemmer: 

Kari Frank
Psykolog og spesialrådgiver i Norsk psykologforening

Cathrine Langfjell Torsvik
Ungdomsrepresentant, frivillig i Ungt nettverk i Voksne for Barn

Kjell Amundsen
Rektor, leder Lokallag Lofoten

Melita Ringvold
Head of Corporate Communications and Sustainability at EnterCard Group AB

Ingrid Hillblom
Ansattes representant, Organisasjonsrådgiver i Voksne for Barn

Valgkomite

Sylvia Brustad (leder)
Gry Westvik
Claus Engen