Landsstyret

Leder:

Arvid Libak

Nestleder:

Inger Lise Blyverket

Styremedlemmer: 

Merete Agerbak-Jensen

Nina Husum

Simen Brændhaugen

Patrick Manfredo

Lise Corwin

Hanne Skarsvaag

Valgkomité:

Randi Talseth (leder)

Merete Borg

Cathrine Langfjell Thorsvik (vara)

Kontrollkomité:

Ann-Kirsti Brustad (leder)

Christin Bauer

Laila Sagstad Fosso