Rapportering aktivitetsstøtte

Merk! Frist for å rapportere er 1. februar året etter at lokallaget har mottatt støtte til aktivitet. Hvis lokallaget har fått støtte til flere aktiviteter innenfor samme år, så fylles skjemaet ut for hvert av dem.

Rapportering aktivitetsstøtte

  • List opp utgiftsposter og beløp som er brukt per post.